Πρωτόκολλο συνεργασίας

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός» – Σωματείο Ανακουφιστική Συμπονετική Παρηγορητική Αγωγή Ελλάς «ΑΓΑΠΑΝ»