Σε αυτό το σεμινάριο η Δρ. Σκουρτέλη ανοίγει χώρο για ανταλλαγή βιωμάτων πάνω στην αντιμεταβίβαση. Η ίδια, αντλώντας από την εμπειρία και την εμβάθυνσή της πάνω στην πρακτική της εποπτείας, θα αναλύσει και θα σχολιάσει το υλικό συνδέοντάς το με στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες σχετικά με τη δομή της προσωπικότητας.

Το βιωματικό αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές. Δεν απαιτείται προετοιμασία, αλλά διάθεση και εμπειρίες για ενεργή συμμετοχή.


Στη λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Ινστιτούτου Γαληνός, Μεσογείων 260, Χολαργός, 15561, Αθήνα.
Θα τηρηθεί ανώτατος και κατώτατος αριθμός συμμετεχόντων. 

Δηλώσεις και πληροφορίες συμμετοχής: edu@galinos-psy.gr