Αναλυτικό πεδίο, ερμηνεία και ψυχική αλλαγή

Σεμινάρια > 2018-2019 > Αναλυτικό πεδίο, ερμηνεία και ψυχική αλλαγή

Τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες ήταν πολλοί οι αναλυτές οι οποίοι, αναπτύσσοντας τις διάφορες διυποκειμενικές απόψεις, υποστήριξαν ότι η αναλυτική διαδικασία δεν έχει να κάνει τόσο με το παρελθόν, αλλά ότι ξεδιπλώνεται σε ένα πεδίο –το αναλυτικό πεδίο – το οποίο έχει να κάνει με την παρούσα εμπειρία, τη σχέση και την αλληλεπίδραση του αναλυόμενου με τον αναλυτή του. Σε αυτή την οπτική, οι αφηγήσεις του αναλυόμενου, όσο και αν φαινομενικά αναφέρονται σε αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας, ασυνείδητα υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν –σύμφωνα με την ασυνείδητη αντίληψη του ασθενούς– αναλυόμενος και αναλυτής κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Με αυτή την έννοια, οτιδήποτε έρχεται στη συνεδρία μπορεί να θεωρηθεί πως φωτογραφίζει συνεχώς το κλίμα που υπάρχει στην αναλυτική σχέση, πως αποτελεί μια συνεχή αφήγηση όσων συμβαίνουν στο αναλυτικό πεδίο.

Η θεωρία του πεδίου, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, διατυπώθηκε κυρίως για να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός των «γεγονότων» της ανάλυσης σε ένα δύσκαμπτο «αρχαιολογικό» μοντέλο –σε ένα μοντέλο που έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με το παρελθόν. Διατυπώθηκε, επίσης, γιατί είναι σε θέση να επικεντρώσει και να αναδείξει, με σαφέστερο και πιο ριζοσπαστικό τρόπο, τα ζητήματα της σχέσης και τα φαινόμενα της ασυνείδητης επικοινωνίας ανάμεσα στους δυο πρωταγωνιστές της αναλυτικής διαδικασίας.

Θα γίνουν έξι διαλέξεις στις οποίες θα παρουσιαστούν θέματα όπως: η συγκρότηση και η ανάπτυξη του ψυχισμού, η ονειρική διεργασία, η αναλυτική σχέση, οι ερμηνευτικές παρεμβάσεις και οι απαντήσεις του ασθενούς, η θεραπεία του οριακού αρρώστου. Κεντρικός άξονας όλων των διαλέξεων θα είναι η θεωρία και η τεχνική του αναλυτικού πεδίου.


Η ομάδα των συμμετεχόντων θα διαμορφωθεί μετά από προσωπική διερευνητική συνέντευξη με προϋπόθεση μια έστω μικρή κλινική εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους, μέχρι 7 Ιανουαρίου 2019, στη γραμματεία του Ινστιτούτου «ΓΑΛΗΝΟΣ», στο τηλέφωνο 210.65.23.300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@galinos-psy.gr αποστέλλοντας και ένα σύντομο βιογραφικό.

Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος θα τηρηθεί χρονική προτεραιότητα.

Στην λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση (όριο δικαιολογημένων απουσιών 1 μάθημα).

2018-10-15T12:38:29+00:00
H ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες υπηρεσίες τρίτων. Χρησιμοποιώντας την σελίδα αποδέχεστε τους όρους χρήσης ΟΚ