Τα έτη 2018-2022 θα αφιερωθούν στη συστηματική διδασκαλία του εννοιολογικού συστήματος της Ψυχανάλυσης, της Ψυχαναλυτικής Κλινικής και της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, καθώς και των εφαρμογών της Ψυχανάλυσης σε ποικίλα πεδία της προσωπικής και κοινωνικής ζωής.

Η περίοδος 2018-2019 θα αφιερωθεί στις θεμελιώδεις έννοιες της Ψυχανάλυσης και θα απολήξει σε ένα συνεκτικό και επιχειρησιακό μοντέλο της ψυχικής δομής και λειτουργίας. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί, σε ορίζοντα τριετίας, η Ψυχαναλυτική Κλινική και Ψυχοθεραπεία. Παράλληλα, σε βραχύτερα πλαίσια διδασκαλίας (σεμινάρια ή ημερίδες), θα εκτεθούν οι γόνιμες εφαρμογές της Ψυχαναλυτικής προσέγγισης σε πεδία όπως η Δημιουργικότητα, η Παιδαγωγική, η Λογοτεχνία, η Αρχιτεκτονική, η Τέχνη, η Ιστορία, η Πολιτική, ο Πολιτισμός…

Με διαρκή αναφορά σε συγκεκριμένες βιωματικές εμπειρίες, θα αναλυθούν τα θέματα:

 1. Ο κόσμος του υποκειμένου ως προσωπική κατασκευή – Το διχασμένο υποκείμενο
 2. Το πολυσχιδές υποκείμενο σ’ ένα διαθλασμένο κόσμο
 3. Σχηματισμοί του Ασυνείδητου
 4. Το όνειρο και το Ασυνείδητο
 5. Γένεση του υποκειμένου
 6. Οιδιπόδειο σύμπλεγμα
 7. Το τρίπτυχο Ανάγκη-Επιθυμία-Αίτημα και το Αυτό ως Αγριότητα
 8. Η φαντασίωση
 9. Δομή του ψυχικού συστήματος : Οι δύο τοπικές κατά Φρόυντ και η λακανική τριάδα Πραγματικό-Συμβολικό-Φαντασιακό
 10. Μηχανισμοί άμυνας του Εγώ
 11. Άγχος και σύμπτωμα
 12. Η ψυχαναλυτική θεραπεία

Τα σημεία 1,3,4 ήταν το θέμα του σεμιναρίου στο διάστημα Απρίλιος-Ιούνιος 2018. Για όσες-ους δεν το παρακολούθησαν, θα γίνει ανακεφαλαίωση σε ειδική συνάντηση το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, ώρα 10:00 – 14:30.

Αφετηρία της εν λόγω Εισαγωγής στην Ψυχανάλυση είναι το περίπου Μηδέν. Απευθύνεται στον καθένα και αναπτύσσεται παιδαγωγικά χωρίς να προϋποθέτει καμία γνώση περί Ψυχανάλυσης. Ακριβέστερα, ξεκινά με βάση την παραδοχή ότι οι μετέχοντες δεν έχουν καμία γνώση, αν και έχουν κάποια αναπαράσταση, σχετικά με το τι είναι και τι δεν είναι η Ψυχανάλυση.

Ορίζοντας αυτής διαδρομής είναι το ανθρώπινο Άπειρο,  τουτέστιν: Η ασυμπτωτική πορεία της γνώσης προς τα πράγματα και του Λόγου προς το Ασυνείδητο. Η συνάντηση με το Πραγματικό, οριζόμενο ως το άφατο και ανείκαστο που αφορά το υποκείμενο. Και η εμπειρία του Κενού ως συστατικού της ύπαρξης, με τη συνοδό κοόρτη της αγωνίας, της ποιητικότητας και της γαλήνης. Παραδειγματική εικονογράφηση αυτού του ζωτικού όσο και ανεξάντλητου ορίζοντα αποτελεί ο φροϋδικός Ομφαλός του Ονείρου.

Αυτό που αποκομίζουν οι μετέχοντες αντιστοιχεί στο απόλυτο προαπαιτούμενο κάθε ψυχαναλυτικού διαβήματος. Και ορίζει το πλαίσιο αναφοράς που είναι αναγκαίο τόσο για κάθε λόγο της Ψυχανάλυσης όσο και για κάθε λόγο περί Ψυχανάλυσης.

Με την ολοκλήρωση αυτής της Εισαγωγής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βλέπουν τον κόσμο και τον εαυτό τους με νέο βλέμμα: Αναγνωρίζοντας το Κάτι εκεί που υπήρχε το Τίποτα. Και αναγιγνώσκοντας τη σήμανση του Ασυνείδητου σε κάθε ανθρώπινη εμπειρία και πράξη, τόσο στο πλαίσιο του καθημερινού μας βίου όσο και στις πιο οριακές διαδρομές του ψυχισμού.


Στην λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση (όριο δικαιολογημένων απουσιών 3 μαθήματα).

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.