«Απώλεια – Πένθος – Κατάθλιψη: Πάθος και Λύτρωση»

Νίκος Σιδέρης – Αιμιλιανός Σιδέρης