Αθηνά Πουρέα

Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια

Η Αθηνά Πουρέα είναι εικαστική ψυχοθεραπεύτρια και σκηνογράφος.

Έχει συντονίσει ομάδες εικαστικής ψυχοθεραπείας με ποικίλους πληθυσμούς όπως ενήλικες με ψυχώσεις, ψυχοσωματικούς ασθενείς, εφήβους κ.α. Είναι συνεργάτης του  Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός» και συντονίζει ομάδα με ογκολογικούς ασθενείς και συνοδούς τους.

Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την εφαρμογή της εικαστικής ψυχοθεραπείας με πρόσφυγες και μετανάστες συντονίζοντας ομάδες με ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες στην Μ.Κ.Ο HOME PROJECT και σε άλλες δομές. Συνεργάζεται με το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας στην εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων εικαστικών θεραπευτών. Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο και εργάζεται με ατομικά περιστατικά και ομάδες.