Περιεχόμενο του προγράμματος :

Στον πρώτο χρόνο της εργασίας μας (2020-2021) στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου Άβατον εξετάσαμε την ιστορία και τις βασικές έννοιες  της Ψυχαναλυτικής Ψυχοσωματικής, οι οποίες μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε το ψυχοσωματικό φαινόμενο, δηλαδή το πέρασμα από το ψυχικό πεδίο στο σωματικό.

Το υγιές σώμα είναι ένα σιωπηλό σώμα· γίνεται θορυβώδες όταν νοσήσει το άτομο. Η σωματική παθολογία, μοιάζει να είναι επακόλουθο ενός ψυχισμού που έχει σιγήσει, που αδυνατεί να εκφράσει όσα έχει ζήσει το υποκείμενο με ιδέες και συναισθήματα.

Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022 θα εμβαθύνουμε σε αυτές τις ψυχοσωματικές έννοιες που μελετήσαμε (μηχανιστική σκέψη, θεμελιώδης κατάθλιψη, καθηλώσεις, ψυχοσωματική παλινδρόμηση, προϊούσα αποδιοργάνωση, νεύρωση χαρακτήρα, νεύρωση συμπεριφοράς κλπ.) εξετάζοντας και σχετικές κλινικές καταστάσεις. Οι σωματοποιήσεις εμφανίζονται είτε ως ασθένειες κατά κρίσεις, που οφείλονται σε σύντομες ψυχοσωματικές παλινδρομήσεις, είτε ως χρόνιες εξελικτικές νόσοι, που εμφανίζονται ύστερα από σοβαρές ψυχικές αποδιοργανώσεις.

Γενικά τα άτομα με ανεπαρκή ψυχικοποίηση είναι σωματικά ευάλωτα. Στην ιστορία τους συνήθως ανακαλύπτουμε πρώιμες τραυματικές καταστάσεις που συνέβησαν στην παιδική ηλικία και δεν μπόρεσαν να εκφραστούν ψυχικά, έστω και εκ των υστέρων. Οι ανεπεξέργαστοι τραυματισμοί οδηγούν συχνά σε συμπεριφορικές εκδηλώσεις (περάσματα στην πράξη, εθισμοί, διατροφικές διαταραχές, ψυχοπαθητική συμπεριφορά κλπ.) και σωματοποιήσεις. Προοδευτικά διαμορφώνεται ένας ψεύτικος εαυτός που αποσκοπεί στο να αποκρύψει τις επώδυνες εμπειρίες. Για να μην νιώσει τον πόνο το άτομο αυτο-ακρωτηριάζεται πετώντας μαζί με την τραυματική εμπειρία και το κομμάτι του εαυτού του που την έζησε. Σε αυτήν την διαδικασία αρνητικοποίησης βιωμάτων και ψυχικών λειτουργιών ανάχωμα στην αποδιοργάνωση και την σωματοποίηση αποτελούν η καλή λειτουργία της προβολής, του σαδομαζοχισμού, αλλά και η χρησιμοποίηση της ενόρμησης θανάτου π.χ. στις αυτοηρεμιστικές κινήσεις. Θα εξετάσουμε τα παραπάνω θεωρητικά και κλινικά ζητήματα μέσα από κλινικές περιπτώσεις.

Αν και οι παραπάνω αμυντικές διαδικασίες εξαλειφθούν τότε απομένει το τελευταίο αντικείμενο του ατόμου για να γραπωθεί: το σώμα του. Θα νοσήσει επιχειρώντας να σταματήσει αυτή η διαλεκτική του θανάτου και με αφορμή τη νόσο να μπορέσει να επανοργανωθεί

Η νόσος μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο της ψυχικής εργασίας -διαδικασία ψυχικοποίησης- που δεν μπόρεσε να γίνει και η οποία απαιτείται να επιτελεστεί ώστε να καταστεί εφικτό να προσδοθεί νόημα στον τραυματισμό, αντί να «εκφραστεί» με την αρρώστια. Η ανεπάρκεια στο φαντασιακό, στο συμβολικό επίπεδο, στο συναίσθημα και γενικότερα στην σκέψη θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και να καλυφθεί μέσα από μια επαναδιοργανωτική δυναμική στον αναλυτικό-μεταβιβαστικό χώρο. Η κινητοποίηση της μετασχηματιστικής διαδικασίας μέσα από την θεραπευτική σχέση -προϊόν της αναλυτικής συν-δημιουργίας- ενδεχομένως θα επιτρέψει στο υποκείμενο, μέσω των ιδεατών και συναισθηματικών ανταλλαγών και των εγγραφών που θα γίνουν στον μεταβιβαστικό χώρο να απεικονίσει, να φαντασιώσει, τέλος να ονειρευτεί αυτό που τον τραυμάτισε κι εξακολουθεί να τον τραυματίζει μέσα του ή στις σχέσεις του με τον κόσμο.

Πρακτικές πληροφορίες :

Τα δύο έτη δεν είναι αδιάσπαστα μεταξύ τους. Είναι δυνατή η ένταξη απευθείας στο δεύτερο (2021-2022). Προτείνεται η παρακολούθηση της Συνάντησης Ανακεφαλαίωσης (2/10).


Τρόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου: διαδικτυακά μέσω zoom


Κόστος συμμετοχής:

Ανακεφαλαίωση: 20 ευρώ.
Φοιτητές, ειδικευόμενοι, εκπαιδευόμενοι, άνεργοι και ομάδες 4+ ατόμων: 15 ευρώ.

2ο έτος: 180 ευρώ. Προκαταβολή (έως 31/10): 100€ , εξόφληση συνόλου διδάκτρων μέχρι 30/11.
Φοιτητές, ειδικευόμενοι, εκπαιδευόμενοι, άνεργοι και ομάδες 4+ ατόμων: 135 ευρώ. Προκαταβολή (έως 31/10): 70€ , εξόφληση συνόλου διδάκτρων μέχρι 30/11.

Προκαταβολική εξόφληση (έως 30/9) -10%


Πληροφορίες και εγγραφές στο e-mail: psychosoma@galinos-psy.gr
ή στα: τηλέφωνο: 210 65 23 300 / facebook: galinos.institute / twitter: @Galinos_psy


Στην λήξη του προγράμματος θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση (επιτρέπονται δύο απουσίες).