Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Άβατον” : Ψυχοδυναμική Κλινική της Ψυχοσωματικής Νόσου

Περιεχόμενο του προγράμματος :

Το Πρόγραμμα “Άβατον” σχεδιάζει, προτείνει και διαδίδει υποδειγματικές υπηρεσίες στα πεδία της διάγνωσης, θεραπείας, στήριξης, ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης με αντικείμενο την ψυχοσωματική παθολογία.

Κάποια συμπλέγματα πληροφορίας (αισθητηριακά ερεθίσματα, αποτυπώματα ψυχικών συμβάντων και διασυνδέσεις σωματικών και ψυχικών στοιχείων) ενίοτε καθίστανται “άβατον”. Τουτέστιν, απρόσιτα στις ψυχικές διαδικασίες αναπαράστασης και επεξεργασίας των ψυχικών εγγραφών κατά τρόπο που απαρτιώνει κάθε μέρος στη δομή και λειτουργία του όλου ψυχικού συστήματος. Αν και αποκομμένα από τον ρου της ψυχικής ζωής, ωστόσο, αυτά τα συμπλέγματα παραμένουν φορτισμένα με κατά κανόνα τραυματικά δυναμικά, αλλά και διασυνδεδεμένα με σωματικές διεργασίες και λειτουργίες. Η διαμόρφωση ενός τέτοιου “άβατου” ανοίγει τις πύλες στο ενδεχόμενο ψυχοσωματικής παθολογίας.

Παράλληλα, το άβατον είναι ο χώρος του Ασκληπιείου στον οποίο ο ασθενής παρέμενε προσδοκώντας να θεραπευτεί. Όπου, δηλαδή, οι ψυχολογικοί, σωματικοί και περιβαλλοντικοί χειρισμοί των ιερέων-θεραπευτών δρομολογούσαν τις διεργασίες της ίασης.

Αυτή η διπλή σημασία του όρου “άβατον” συμπυκνώνει το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “Άβατον”.

Το πρόγραμμα είναι καρπός της συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γαληνός και του Ψυχίατρου-Ψυχαναλυτή Σάββα Σαββόπουλου.

Ο Γαληνός συνεισφέρει με την πλούσια εμπειρία του από το Πρόγραμμα Ψυχικής Στήριξης Καρκινοπαθών και Οικείων τους “Πνοή” και την οργανωτική υποδομή του. Ο Σάββας Σαββόπουλος συνεισφέρει με τη μακρά εμπειρία του ως προς τη θεραπεία ψυχοσωματικών ασθενών και με τις υψηλού επιπέδου θεωρητικές επεξεργασίες του, ενώ ήδη συνδέεται οργανικά με το Πρόγραμμα Πνοή ως κλινικός επόπτης της Διεπιστημονικής Θεραπευτικής Ομάδας Ενηλίκων του Ινστιτούτου Γαληνός. Η εν λόγω συνέργεια έχει ήδη δώσει πειστικά δείγματα γραφής ως προς τη γονιμότητά της. Ως εκ τούτου, το Πρόγραμμα “Άβατον” αποτελεί λογική αναβαθμισμένη προέκτασή της.

Σκοπός και επιστημολογία του προγράμματος :

Σκοπός του Προγράμματος “Άβατον” είναι η μετάδοση,  εφαρμογή, ανάπτυξη και διάδοση του πρωτοκόλλου “ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ”, με συνδυασμό εκπαιδευτικών, θεραπευτικών και εποπτικών δραστηριοτήτων.

Η επιστημολογική οπτική του και το περιεχόμενό του ορίζεται από τη θεωρητική προσέγγιση του Σάββα Σαββόπουλου, μεταγραμμένη σε υπόδειγμα κλινικής θεώρησης και πράξης στο θεραπευτικό και το θεσμικό επίπεδο. Καλύπτει τις ανάγκες ψυχοσωματικών ασθενών και οικείων τους.  Αφετηρία του αποτελεί το Πρόγραμμα “Πνοή”.

Το εκπαιδευτικό του σκέλος απευθύνεται καταρχήν στους ειδικούς ψυχικής υγείας και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υποδέχεται ψυχοσωματικές παθήσεις. Ευρύτερα, ωστόσο, μέσα από ειδικές πρωτοβουλίες, απευθύνεται και στους διαμορφωτές πολιτικών υγείας, στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης και στην κοινωνία ως ευαισθητοποίηση και ενημέρωση

Ημερομηνίες διεξαγωγής :

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν  τις ακόλουθες ημερομηνίες, με οδηγό τον κανόνα “Μία συνάντηση τρεισήμισι ωρών το πρώτο Σάββατο κάθε μηνός, προσαρμόζοντας ημερομηνίες ώστε να μη χαθεί καμία συνάντηση”:

Εναρκτήρια πράξη:

Σεμινάριο με εισηγητή τον Σάββα Σαββόπουλο
και συντονιστή τον Νίκο Σιδέρη

Σάββατο 3 Οκτωβρίου
Ώρα 10:00-14:00 και 15:00-17:00

1ο έτος
Θεωρητικό και κλινικό σεμινάριο με στόχο την κλινική κατάρτιση

Σάββατο
Ώρα 10:00-13:30

7 Νοεμβρίου 2020
5 Δεκεμβρίου 2020
9 Ιανουαρίου 2021
6 Φεβρουαρίου 2021
6 Μαρτίου 2021
3 Απριλίου 2021
15 Μαΐου 2021
5 Ιουνίου 2021
3 Ιουλίου 2021

2ο έτος
Θεωρητικό και κλινικό σεμινάριο με στόχο τη θεωρητική και κλινική εμβάθυνση

Ημερομηνίες: Θα οριστούν εγκαίρως

Πρακτικές πληροφορίες :

Τα δύο έτη δεν είναι αδιάσπαστα μεταξύ τους. Όποιος επιθυμεί, μπορεί να αρκεστεί στο 1ο έτος. Επίσης, εάν κάποιος διαθέτει την κλινική κατάρτιση που παρέχει το 1ο έτος, μπορεί να ενταχθεί απευθείας στο δεύτερο.


Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου: Ινστιτούτο Γαληνός (Μεσογείων 260, Χολαργός 15561, Μετρό Χολαργός). Θα συνδυάζει επιτόπια παρουσία μικρού αριθμού συμμετεχόντων και διαδικτυακή συμμετοχή όλων όσων επιθυμούν να το παρακολουθήσουν.


Κόστος συμμετοχής:

Εναρκτήρια πράξη: 20 ευρώ.
Φοιτητές, ειδικευόμενοι, εκπαιδευόμενοι, άνεργοι και ομάδες 4+ ατόμων: 15 ευρώ.

1ο έτος: 180 ευρώ. Προκαταβολή: 100€ , εξόφληση μέχρι 30/11.
Φοιτητές, ειδικευόμενοι, εκπαιδευόμενοι, άνεργοι και ομάδες 4+ ατόμων: 135 ευρώ. Προκαταβολή 70€ , εξόφληση μέχρι 30/11.

Προκαταβολική εξόφληση -10%


Πληροφορίες και εγγραφές στο e-mail: psychosoma@galinos-psy.gr
ή στα: τηλέφωνο: 210 65 23 300 / facebook: galinos.institute / twitter: @Galinos_psy


Στην λήξη του προγράμματος θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση (επιτρέπονται δύο απουσίες).