2023-2024

Μουσική: Τέχνη – Αγωγή – Θεραπεία

Μιχάλης Τόμπλερ
Music tutor and facilitator

 

Σάββατο, 16:00-20:00
Διάρκεια: 20 ώρες, 5 συναντήσεις.

21/10, 4/11, 11/11, 25/11, 9/12

250 ευρώ
Φοιτητές, εκπαιδευόμενοι, άνεργοι: 220 ευρώ


Ισχύουν ειδικές τιμές για άτομα που παρακολουθούν 3+ εκπαιδευτικά προγράμματα

Περίληψη προγράμματος επιμορφωτικού σεμιναρίου

Σημεία και άξονες προσανατολισμού για το ρόλο της μουσικής στο κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθαι αποτελούν οι ήχοι (το μέσον), οι στόχοι (το γιατί) και η αντανάκλαση τους (το αποτέλεσμα).

Αυτοί οι άξονες εξετάζονται στα τρία βασικά τους πεδία, δηλαδή ως τέχνη, ως παιδαγωγική αξία και ως θεραπευτική προσέγγιση, χωρίς να παραβλέπονται τα ουσιαστικά στοιχεία της «δράσης» σαν το πραγματικό γεγονός που συντελείται και της «χαράς» που πηγάζει από αυτή.

Η θέση που θα συζητήσουμε προσπαθεί να σκιαγραφήσει αυτά τα βασικά πεδία και να δείξει πώς αυτά αλληλοκαλύπτονται.

Τέχνη: Το κάθε φορά μετακινούμενο όριο μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, η προβολή του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, η έκφραση της μοναδικότητας του σε σχέση με το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον.
Αγωγή: Η προσπάθεια κατανόησης και κατάκτησης του εσωτερικού και του περιβάλλοντος κόσμου. Η απόκτηση εκείνων των μέσων που μας βοηθούν  στην αυτόματη καταγραφή και μετάδοση συναισθημάτων και σκέψεων.
Απασχόληση-Δράση: Η δημιουργική διαδικασία με σκοπό τη συναισθηματική πλήρωση, την κοινωνική επάρκεια και τη ψυχοκινητική παρουσία.
Θεραπεία: Η φροντίδα για την εξοικονόμηση των

Μουσική: Τέχνη – Αγωγή – Θεραπεία2023-09-25T12:17:07+03:00

Αντιμεταβίβαση και Δομή Προσωπικότητας: Ένα βιωματικό σεμινάριο

Μαρίνα Σκουρτέλη
CPsychol, DPsych, AFBPsS, Υποψηφια ψυχαναλυτρια ΕΨΕ

 

Σάββατο, 11:00-14:00
Διάρκεια: 3 ώρες, 1 συνάντηση

13/4/2024

60 ευρώ.
Φοιτητές, εκπαιδευόμενοι, άνεργοι: 50 ευρώ


Ισχύουν ειδικές τιμές για άτομα που παρακολουθούν 3+ εκπαιδευτικά προγράμματα

Σε αυτό το σεμινάριο η Δρ. Σκουρτέλη ανοίγει χώρο για ανταλλαγή βιωμάτων πάνω στην αντιμεταβίβαση. Η ίδια, αντλώντας από την εμπειρία και την εμβάθυνσή της πάνω στην πρακτική της εποπτείας, θα αναλύσει και θα σχολιάσει το υλικό συνδέοντάς το με στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες σχετικά με τη δομή της προσωπικότητας.

Το βιωματικό αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές. Δεν απαιτείται προετοιμασία, αλλά διάθεση και εμπειρίες για ενεργή συμμετοχή.


Στη λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Ινστιτούτου Γαληνός, Μεσογείων 260, Χολαργός, 15561, Αθήνα.
Θα τηρηθεί ανώτατος και κατώτατος αριθμός συμμετεχόντων. 

Δηλώσεις και πληροφορίες συμμετοχής: edu@galinos-psy.gr

Αντιμεταβίβαση και Δομή Προσωπικότητας: Ένα βιωματικό σεμινάριο2023-06-20T13:44:53+03:00

Από τη ναρκισσιστική απαίτηση στο έντεχνο αίτημα: Θεωρία, συμβουλευτική και παιδαγωγική

Νίκος Σιδέρης
Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής
Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Σάββατο, 11:00-13:30
Διάρκεια: 2,5 ώρες, 1 συνάντηση

9/3/2024

15 ευρώ
Φοιτητές, εκπαιδευόμενοι, άνεργοι: 10 ευρώ


Ισχύουν ειδικές τιμές για άτομα που παρακολουθούν 3+ εκπαιδευτικά προγράμματα

Η επιβίωση και η ζωή κάθε ανθρώπου, βιολογική και ψυχική, εξαρτάται από την αποτελεσματική διατύπωση αιτημάτων προς τον άλλον. Εν αρχή ην η άναρθρη, προλεκτική δήλωση της ανάγκης  — η ναρκισσιστική απαίτηση. Αυτή, με την ευεργετική παρουσία και απάντηση του άλλου (μητέρα και κάποιοι ακόμη), πλάθεται και μορφοποιείται ώστε να εμπεδωθεί σε κοινούς κώδικες και να απευθύνεται ως αίτημα σε κατ’ αρχήν προσωπικούς άλλους. Το αίτημα είναι στις απαρχές του άτεχνο, λόγω ανεπάρκειας των διαθέσιμων κωδίκων επικοινωνίας και εγωκεντρικής αίσθησης της διάδρασης με τον άλλον («ζητάω κι έγινε»). Στην πορεία, η τέχνη της καλής συμβίωσης προϋποθέτει την αναπτυξιακή κατάκτηση του έντεχνου αιτήματος, δηλαδή του αιτήματος που απευθύνω μέσω πρόσφορων κωδίκων και λαβαίνοντας υπόψη και τον άλλον.

Το σεμινάριο παρουσιάζει μία πολύπλευρη, χειροπιαστή και άμεσα εφαρμόσιμη στην πράξη μέθοδο που στηρίζει το παιδί στην πορεία του προς την αναπτυξιακή κατάκτηση του έντεχνου αιτήματος.

Η ανάλυση, αποκαλύπτοντας τη λογική και τους μηχανισμούς του αιτήματος γενικά, έχει επεκτάσεις και εφαρμογές σε κάθε κατάσταση

Από τη ναρκισσιστική απαίτηση στο έντεχνο αίτημα: Θεωρία, συμβουλευτική και παιδαγωγική2023-06-16T12:02:30+03:00
Go to Top