Δάφνη Γιαγιάννου

Διοικητική Υπεύθυνη του Ινστιτούτου «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Η Δάφνη Γιαγιάννου είναι πτυχιούχος του τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει δίπλωμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης:

  • Στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στην Υγεία και στη Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Στο διάστημα 2003-2014 εργάστηκε στην αίθουσα τέχνης Titanium Yiayiannos Gallery αναλαμβάνοντας τη διοργάνωση εκθέσεων, την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση πελατών.

Από το 2012 έως και σήμερα εργάζεται στο προσωπικό ιατρείο του κ. Νικολάου Σιδέρη, ενώ από τις αρχές του 2018 κατέχει τη θέση της Διοικητικής Υπεύθυνης στο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης «Γαληνός».