Δέσποινα Παπαγιάννη

Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια

Η Δέσποινα Παπαγιάννη είναι εικαστική ψυχοθεραπεύτρια, οικονομολόγος και ηθοποιός.

Έχει συντονίσει ομάδες εικαστικής ψυχοθεραπείας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, καθώς και ατόμων με ψυχώσεις και διαταραχές προσωπικότητας. Είναι συνεργάτης του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης “Γαληνός”, όπου συντονίζει ομάδες εικαστικής ψυχοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς και συγγενείς τους. Είναι συντονίστρια ομάδας εικαστικής ψυχοθεραπείας στο ίδρυμα χρονίων παθήσεων με άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Συνεργάζεται με το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας παρέχοντας συντονισμό ομάδων εκπαιδεύομενων εικαστικών θεραπευτών. Είναι συνεργάτης της εταιρίας PWC (Price) Ελλάδας και Κύπρου, όπου εφαρμόζει την τεχνική του Role play στην εκπαίδευση και αξιολόγηση των εργαζομένων, και παρέχει βιωματικά σεμινάρια προσωπικής εξέλιξης και ενδυνάμωσης ομάδας. Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο, όπου παρέχει ατομικές συνεδρίες εικαστικής ψυχοθεραπείας.