Δέσποινα Παπαγιάννη

Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια

Η Δέσποινα Παπαγιάννη είναι Eικαστική Ψυχοθεραπεύτρια απόφοιτος του Κέντρου Τέχνης και Ψυχοθεραπείας, μέλος της E.A.P. (European Association for Psychotherapy). Έχει συντονίσει ομάδες εικαστικής ψυχοθεραπείας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, καθώς και ατόμων με ψυχώσεις και διαταραχές προσωπικότητας.

Είναι επίσης απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και της Δραματικής Σχολής Αθηνών Γιώργου Θεοδοσιάδη.

Είναι συνεργάτης του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Προσωπικής Ανάπτυξης “Γαληνός” όπου συντονίζει ομάδες Εικαστικής Ψυχοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς και συγγενείς τους.

Είναι εξωτερική επιστημονική συνεργάτης του Τμήματος Διαταραχών Προσωπικότητας και του Νοσοκομείου Ημέρας του Αιγινήτειου Νοσοκομείου και μέλος του Ινστιτούτου Διαταραχών Προσωπικότητας.

Είναι συντονίστρια ομάδας εικαστικής ψυχοθεραπείας στο Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων με άτομα με ΣΚΠ.

Συνεργάζεται με το Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας και το Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS στο συντονισμό θεραπευτικών ομάδων μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, καθώς και με την πολυεθνική εταιρία PwC παρέχοντας βιωματικά σεμινάρια προσωπικής εξέλιξης και ενδυνάμωσης ομάδας.

Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο, όπου παρέχει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες εικαστικής ψυχοθεραπείας.