Δίκτυο συνεργασίας για τη δωρεάν ψυχική στήριξη καρκινοπαθών