Δωρεάν Συνεδρίες Ψυχικής Στήριξης για τον Κορωνοϊό