1. Ψυχαναλυτικό πλαίσιο και Μητέρα-περιβάλλον στην ανάλυση ψυχωτικών παιδιών.
  2. Φαντασίωση του μεταβατικού χώρου καθ’ οδόν προς την εφηβεία.
  3. Το σύνορο της κλειστής πόρτας
  4. Όταν το μίσος ωριμάζει

 O D. W. Winnicott αποτυπώνει στα κείμενά του την κλινική του εμπειρία καταθέτοντας συγχρόνως μια σειρά από έννοιες τις οποίες εμπνεύστηκε από αυτήν και οδήγησαν στην αποκρυστάλλωσή της. Με τη βοήθεια των ιδεών του, από τον μεταβατικό χώρο και το μεταβατικό αντικείμενο, μέχρι τον διαχωρισμό της μητέρας ως αντικείμενο από τη μητέρα ως περιβάλλον, και τη δυνατότητά μας να σκεφτούμε το μίσος (τόσο της μητέρας όσο και του ψυχαναλυτή) επιχειρούμε να συνδέσουμε με τη σειρά μας την κλινική πράξη, μέσω των αντίστοιχων παραδειγμάτων, με την περαιτέρω επεξεργασία αυτών των ιδεών. Στις τέσσερις αυτές διαλέξεις η σκέψη περνάει από την κλινική στις έννοιες και τανάπαλιν επιχειρώντας να γεφυρώσει κάθε κλινικό συμβάν όχι μόνον με το δικό του εκ των υστέρων, αλλά και με τα επόμενα.

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Για τη βέλτιστη παρακολούθησή του είναι απαραίτητη η εξοικείωση με όρους και έννοιες από τους χώρους της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης.


Στη λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας zoom.

Δηλώσεις και πληροφορίες συμμετοχής: edu@galinos-psy.gr.