«Επιστημονική εκδήλωση εις μνήμην Άννας Ποταμιάνου»

Διοργάνωση Ελληνική Ψυχοσωματική Εταιρεία & Deree — The American College of Greece