Ηλέκτρα Στεφάνου

Κλινική Ψυχολόγος

Η Ηλέκτρα Στεφάνου είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία (MSc), έχοντας ολοκληρώσει το αντίστοιχο πρόγραμμα του ίδιου Τμήματος. Στο πλαίσιο ειδίκευσής της, έχει εκπαιδευτεί στη χορήγηση κλινικών εργαλείων αξιολόγησης που εστιάζουν στην προσωπικότητα, την ψυχοπαθολογία και τις γνωστικές δεξιότητες, ενώ έχει συνεργαστεί με το Τμήμα Ψυχιατρικής Ενηλίκων του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς».

Παράλληλα, είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και εκπαιδευόμενη συστημική ψυχοθεραπεύτρια, με ειδίκευση στην οικογενειακή θεραπεία, συμμετέχοντας στον επταετή κύκλο εκπαίδευσης του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ). Ταυτόχρονα, έχει ολοκληρώσει μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ομαδική Ανάλυση του «Ινστιτούτου Ομαδικής Ανάλυσης Foulkes». Έχει συνεργαστεί με οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα που εστιάζουν στη δουλειά με παιδιά και εφήβους με ευαλωτότητα, όπως η  Άρσις, το Home Project και η Φλόγα.

Αυτή την περίοδο, συνεργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης με το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ και άλλα κέντρα ψυχικής αξιολόγησης και υποστήριξης, ενώ  συντονίζει τον πολύγλωσσο ιστότοπο ενημέρωσης και δικτύωσης «Covid19 Refugees Info», που στοχεύει στην υποστήριξη της οικογένειας σε περιόδους κρίσης και λειτουργεί υπό την ευθύνη της MHPSS TWG Attica, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τέλος, συνεργάζεται με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ πραγματοποιώντας σεμιναριακές παραδόσεις, με θεματικές γύρω από τη διάγνωση, την οικογένεια και την προσφυγική εμπειρία.