* Τι δυσκολίες συναντούν τα παιδιά στην αλλαγή περιβάλλοντος;

* Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους φόβους και τις ανασφάλειές τους;

* Ποιοι μύθοι εντείνουν τις ανησυχίες τους και τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό;

* Πώς η στάση μας επιβαρύνει ή διευκολύνει τη μετάβαση αυτή;

Σε αυτές αλλά και πολλές ακόμα ερωτήσεις, θα δοθούν απαντήσεις ώστε να μπορέσουν οι γονείς να είναι σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στα παιδιά τους που ετοιμάζονται να φοιτήσουν στην α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Οι θεματικοί άξονες που θα αναλυθούν και θα συζητηθούν είναι γνωστικοί και κοινωνικο-συναισθηματικοί.

Στον γνωστικό άξονα θα δοθούν τα απαραίτητα δεδομένα που αφορούν στο «βηματισμό» που ακολουθείται τους τελευταίους μήνες της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο και τα αντίστοιχα του Δημοτικού σχολείου για την επίτευξη της ανάγνωσης, της γραφής και της αρίθμησης.

Ως προς τον κοινωνικο-συναισθηματικό άξονα θα δοθούν τρόποι χειρισμού των φόβων των παιδιών.

Το σεμινάριο αυτό είναι εισαγωγικό μιας σειράς σεμιναρίων με θέματα που αφορούν στα παιδιά και την διαπαιδαγώγησή τους και θα ξεκινήσουν με τη νέα σχολική χρονιά (Σεπτέμβριο 2018).


Στην λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.