Ιωάννης Δημητρόπουλος

Διοικητικός Υπεύθυνος Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων «ΓΑΛΗΝΟΣ»