Ημερίδα για τον Παγκρεατικό Καρκίνο – Αθήνα 14/11/18