Σεμινάριο 1: Η θεωρία του δεσμού κατά την βρεφική και παιδική ηλικία

Διάρκεια: 3 ώρες με κλινικά παραδείγματα

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους οι πρώιμες ψυχοσυναισθηματικες διαδράσεις μεταξύ βρέφους- μητέρας συμβάλλουν στην διαμόρφωση αρχικά συμπεριφορών και επικοινωνιακών συστημάτων του βρέφους και κατ’ επέκταση στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, των αμυνών, των αναπαραστάσεων Εαυτού και Άλλου και εν τέλει του σχετίζεσθαι από την παιδική έως την ενήλικη ζωή. Λαμβάνοντας υπόψιν την θέση του Bowlby ότι οι δεσμοί που αναπτύσσονται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία μας ακολουθούν ‘from the cradle to the grave’ δια μέσου συστημάτων θυμικής ρύθμισης και γνωσιακής επεξεργασίας, το σεμινάριο αναδεικνύει πως μια συνεδρία ψυχοθεραπείας, λειτουργεί ως ασφαλής βάση από την οποία ο θεραπευομενος μπορεί να διερευνήσει τον εσωτερικό και εξωτερικό κόσμο του και να ‘παίξει’ παρουσία ενός σημαντικού Άλλου στον άξονα ασφάλειας- εξερεύνησης.

Σεμινάριο 2: Η διαγενεακή μετάδοση του τραύματος υπό το πρίσμα της θεωρίας του δεσμού

Διάρκεια: 3 ώρες με κλινικά παραδείγματα

Νεότερα νευροεπιστημονικα ευρήματα αναδεικνύουν πως η ενδοκρινολογική (ασυνείδητη) επικοινωνία μεταξύ μητέρας και βρέφους ενεργοποιείται από το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης στον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (ΥΥΕ). Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναδείξει την κομβική σημασία της ψυχικής υγείας της εγκύου και της νεαρής μητέρας ως πρώτιστο σημείο πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας τόσο της μητέρας όσο και του βρέφους. Η ενίσχυση της αναστοχαστικης λειτουργίας των γονέων μέσω της ψυχοθεραπείας συμβάλλουν στην ψυχικοποιηση του βρέφους και της συμπεριφοράς του με τρόπους που μπορούν να επανορθώσουν προηγούμενα διαγενεακά τραύματα και επομένως να προάγουν την ψυχική υγεία σε περιγεννετικό και αναπτυξιακό επίπεδο.

Σεμινάριο 3: Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων και η παράλληλη διαδρομή των γονέων

Διάρκεια: 3 ώρες με κλινικά παραδείγματα

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παραθέσει ευρήματα που υποστηρίζουν την συσχέτιση μεταξύ της διάρρηξης των πρώιμων δεσμών και της ανάπτυξης ψυχοπαθολογίας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Το σεμινάριο ξεκινά από συγκεκριμένες διαταραχές που χρίζουν κλινικής παρέμβασης υπό το πρίσμα της θεωρίας του δεσμού, αρχικά ως παράγοντα ρίσκου για την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας αλλά και ως κεντρικό πυλώνα κατανόησης συγκεκριμένων διαταραχών που αφορούν δυσκολίες θυμικής ρύθμισης, ιδιαίτερα συναισθημάτων όπως το άγχος, η θλίψη και ο θυμός καθώς επίσης και δυσκολίες συμπεριφοράς και ανάπτυξης σχέσεων με ομότιμους (peer relationships). Παρουσιάζονται επίσης τρόποι υποστήριξης των γονέων στην διαχείριση και στήριξη παιδιών και εφήβων που παρουσιάζουν διαπροσωπικές δυσκολίες ή δυσκολίες ψυχικής υγείας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε θεραπευτές, αλλά και σε γονείς. Δεν είναι απαραίτητη η εξοικείωση με όρους ψυχολογίας ή ψυχανάλυσης για την παρακολούθησή του.


Στη λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Δηλώσεις και πληροφορίες συμμετοχής: edu@galinos-psy.gr