Μίνα Παλαιολόγου

Παιδοψυχίατρος, Ειδική επιστημονική συνεργάτης