Περίληψη προγράμματος επιμορφωτικού σεμιναρίου

Σημεία και άξονες προσανατολισμού για το ρόλο της μουσικής στο κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθαι αποτελούν οι ήχοι (το μέσον), οι στόχοι (το γιατί) και η αντανάκλαση τους (το αποτέλεσμα).

Αυτοί οι άξονες εξετάζονται στα τρία βασικά τους πεδία, δηλαδή ως τέχνη, ως παιδαγωγική αξία και ως θεραπευτική προσέγγιση, χωρίς να παραβλέπονται τα ουσιαστικά στοιχεία της «δράσης» σαν το πραγματικό γεγονός που συντελείται και της «χαράς» που πηγάζει από αυτή.

Η θέση που θα συζητήσουμε προσπαθεί να σκιαγραφήσει αυτά τα βασικά πεδία και να δείξει πώς αυτά αλληλοκαλύπτονται.

Τέχνη: Το κάθε φορά μετακινούμενο όριο μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, η προβολή του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, η έκφραση της μοναδικότητας του σε σχέση με το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον.
Αγωγή: Η προσπάθεια κατανόησης και κατάκτησης του εσωτερικού και του περιβάλλοντος κόσμου. Η απόκτηση εκείνων των μέσων που μας βοηθούν  στην αυτόματη καταγραφή και μετάδοση συναισθημάτων και σκέψεων.
Απασχόληση-Δράση: Η δημιουργική διαδικασία με σκοπό τη συναισθηματική πλήρωση, την κοινωνική επάρκεια και τη ψυχοκινητική παρουσία.
Θεραπεία: Η φροντίδα για την εξοικονόμηση των μέσων, μέσα σ’ ένα πλαίσιο με αξιοπρέπεια.
Ψυχαγωγία: Η χαρά.

Η εισήγηση περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις μουσικές παρεμβάσεις, στα μέσα μουσικής έκφρασης που διαθέτουμε και στις δραστηριότητες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε σε ατομικά είτε σε ομαδικά προγράμματα.

Στοιχεία παρουσίασης:

 • Ενεργητική συμμετοχή όλων για να ανακαλύψουμε τους τρόπους και τις μεθόδους προσέγγισης, αγωγής και θεραπείας μέσα από τη μουσική, την κίνηση και τους ήχους. Περιλαμβάνεται η παρουσίαση όλων εκείνων των στοιχείων και δραστηριοτήτων που απαιτούνται, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν με αποτελεσματικότητα τη μουσική, στις ομάδες τους, τόσο σαν ένα επιπλέον μέσο έκφρασης και επικοινωνίας, όσο και σαν μέσο ανάπτυξης των ιδιαίτερων ικανοτήτων των παιδιών.
 • Αποσπάσματα (video) παραδειγμάτων και σχολιασμός των.
 • Πληροφορίες για τις εφαρμογές, την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τις σπουδές και τον επαγγελματικό τομέα αυτού του κλάδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
 • Ενδιαφέροντα ερωτήματα και θέματα:
  • Κλινική μουσική πράξη
  • Παιχνίδια και δραστηριότητες
  • Ακρόαση – Εκτέλεση – Ερμηνεία μουσικών που πηγάζουν σε μια εκπαιδευτική ή/και θεραπευτική διαδικασία (κυρίως αυτοσχεδιασμοί)
  • Δείγματα και παραδείγματα
  • Μέσα μουσικών παρεμβάσεων (φωνή-σώμα-όργανα)
  • Συναισθήματα και νοητικές επεξεργασίες
  • Στόχοι και μέθοδοι
  • Αυτοσχεδιασμός – Διαφορετικές προσεγγίσεις – Μουσικά ιδιώματα
  • Από τη θεωρία στην πράξη – Εφαρμογές

Η κάθε συνάντηση αποτελείτα από 2,5 ώρες θεωρητικής τοποθέτησης και 1 ώρα βιωματικής επεξεργασίας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα με ενδιαφέρον για τη μουσικοθεραπεία.

Δεν απαιτείται πρωτύτερη γνώση μουσικής


Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα γίνει δια ζώσης στο Ωδείο Άλφα (3ης Σεπτεμβρίου 130, Αθήνα, 112 51)

Σημ.: Θα τηρηθεί ανώτατος και κατώτατος αριθμός συμμετεχόντων.

Δηλώσεις και πληροφορίες συμμετοχής: edu@galinospsy.gr.

Στη λήξη του προγράμματος θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση.