ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Περίοδος 2021-22
 
Οι ανοιχτές διαδικτυακές διαλέξεις θα συνεχιστούν και κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021-22, μέσω zoom.

Θα έχουν θέμα την απώλεια και τις επιπτώσεις της ανάλογα με τους ψυχικούς μηχανισμούς που η απώλεια θέτει σε κίνηση. Βασίζονται στο βιβλίο των Νίκου Σιδέρη και Αιμιλιανού Σιδέρη “Απώλεια Πένθος Κατάθλιψη – Πάθος και Λύτρωση” (εκδόσεις Μεταίχμιο 2020).

 
20 Οκτωβρίου 2021 : Απώλεια – Πάθος και λύτρωση

Η καθολική και αναπόφευκτη εμπειρία της απώλειας έχει εξοπλίσει τους ανθρώπους, σε ατομικό, διαπροσωπικό, αλλά και κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, με πανίσχυρους μηχανισμούς για την υπέρβαση της οδύνης, των αρνητικών συναισθημάτων και της «τρύπας» που αφήνει η απώλεια στον κόσμο του υποκειμένου ― ή και στο Εγώ μας.

Αναλύονται οι μηχανισμοί βίωσης της απώλειας, καθώς και οι αναπαραστάσεις και οι λόγοι που έχει αναπτύξει η ανθρωπότητα προκριμένου να εντάξει την εμπειρία της απώλειας στις διαδικασίες προσωπικής και συλλογικής ανάπτυξης.


17 Νοεμβρίου 2021 : Πένθος – Ο καλός αποχαιρετισμός

Το μέγα πάθος της απώλειας κατά κανόνα θέτει σε κίνηση περίτεχνους μηχανισμούς για την επιτέλεση ενός καλού αποχαιρετισμού σε σχέση με το απολεσθέν αγαπημένο ον. Ο ολοκληρωμένος καλός αποχαιρετισμός ισοδυναμεί με την ευόδωση ενός αναγκαίου πένθους.

Οι μηχανισμοί αυτοί είναι ενδοψυχικοί, διαπροσωπικοί, συλλογικοί ή και απρόσωποι, όπως ο λόγος περί απώλειας, αποχαιρετισμού και αναμόρφωσης του υποκειμενικού κόσμου μετά την απώλεια. Η λεπτομερής ανάλυση αυτών των μηχανισμών εξοπλίζει καθένα και καθεμιά καλύτερα για την επιτέλεση του εκάστοτε πένθους, τόσο εμού προσωπικά όσο και όταν αφορά δικούς μου ανθρώπους, αλλά και κάθε συνάνθρωπό μας.


15 Δεκεμβρίου 2021 : Κατάθλιψη – Το άγονο παράπονο

Ενίοτε η φύση και η έκταση της απώλειας υπερβαίνουν τις δυνατότητες υποκειμενικού μεταβολισμού της και προκύπτει η χαρακτηριστική επιπλοκή του πένθους που ονομάζεται «αντιδραστική κατάθλιψη». Πυρήνας της κατάθλιψης είναι η αναποφάσιστη υπόσταση του απολεσθέντος όντος, το οποίο για την ψυχή δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε χαμένο ούτε μη-χαμένο. Αυτός ο ψυχικός μετεωρισμός οδηγεί σε λίμναση μέσα στο άγονο παράπονο μιας προδομένης αγάπης.

Τα γνωρίσματα της κατάθλιψης, οι μηχανισμοί της και οι τρόποι αντιμετώπισης αλλά και πρόληψής της αποτελούν ένα θέμα κορυφαίας σημασίας και δυσκολίας. Η γνώση και η επίγνωση είναι πολύτιμα εργαλεία για την αποφυγή ή την υπέρβαση της κατάθλιψης.


Οι διαλέξεις είναι ανοιχτές σε όλους και δωρεάν. Λόγω της ανοιχτής φύσης των διαλέξεων και της μη προϋπόθεσης κλινικής εμπειρίας για την παρακολούθησή τους, βεβαιώσεις παρακολούθησης δεν παρέχονται.
Δηλώσεις συμμετοχής: ns.lectures@galinos-psy.gr