Ομάδες Ψυχοθεραπείας σε συνεργασία με την Πνοή Αγάπης