Ένας κύκλος έξι συναντήσεων που έχει αντικείμενο την αγάπη. Ειδικότερα, η κοινή εμπειρία και παράσταση της αγάπης αναλύεται υπό το πρίσμα της ψυχανάλυσης.

Στην πρώτη συνάντηση γίνεται μια αρχική προσέγγιση της έννοιας της αγάπης και οι διάφορες όψεις που αποκτά αναλόγως του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται. Γίνεται επίσης ένας διαχωρισμός σε συναισθήματα που αποκαλούνται «αγάπη», που μας κρατούν εγκλωβισμένους σε βασανιστικές και επίπονες σχέσεις και καταστάσεις, ενώ τελικά δεν πρόκειται περί αγάπης.

Στην δεύτερη συνάντηση παρουσιάζεται η ψυχαναλυτική προσέγγιση της αγάπης βασιζόμενη στην δομή της γλώσσας και της ομιλίας. Η αγάπη σε σχέση με το αίτημα και την ικανοποίησή του. Η αγάπη σε σχέση με την έλλειψη και κατά συνέπεια η αγάπη σε σχέση με την επιθυμία.
Στην τρίτη συνάντηση εξετάζεται ο έρωτας σε σχέση με την αγάπη. Η σεξουαλικότητα και η απόλαυση σε σχέση με την αγάπη.
Στην τέταρτη συνάντηση δίνεται η άλλη όψη της αγάπης, η ματαίωση της, η διάψευσή της και σχέση της με το καθεστώς της φαντασίωσης. Το καθεστώς του συμπτώματος και η σχέση αγάπης που δομεί ανάμεσα στα ζευγάρια.
Η πέμπτη συνάντηση είναι αφιερωμένη στην αγάπη της μητέρας και στις εκδοχές αυτής της αγάπης. Η μητρική επιθυμία ως καθοριστικός παράγοντας της αγάπης και των σχέσεων.

Στην τελευταία συνάντηση, την έκτη, παρουσιάζεται η αληθινή αγάπη, η αγάπη της μεταβίβασης και ο μηχανισμός της αγάπης στην ψυχαναλυτική θεραπεία.

Οι συναντήσεις αυτές απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό με μια θεματολογία που ενδιαφέρει και απασχολεί καθεμία και καθένα. Μπορεί κανείς να τις παρακολουθήσει πολύ ευχάριστα γιατί γίνονται σε απλό λόγο χωρίς όμως να απουσιάζει η θεωρητική τεκμηρίωση. Τουναντίον μάλιστα, στόχος είναι η εισαγωγή στον ψυχαναλυτικό λόγο ανθρώπων που δεν έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τέτοιες προσεγγίσεις σε ανάλογες ομιλίες και δη λακανικές. Κατά την διάρκεια των ομιλιών συχνά γίνεται χρήση διαφόρων μικρών βιωματικών δράσεων ώστε να αποτυπωθεί και έμπρακτα μέσω αντικειμένων αυτό που λέγεται, μια γραπτή γρήγορη άσκηση, κάτι που δίνεται στους συμμετέχοντες κλπ.

Ο συνολικός χρόνος για την κάθε συνάντηση είναι δύο ώρες. Η ομιλία της εισηγήτριας διαρκεί περίπου μία-μιάμιση ώρα και μετά γίνεται συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Δεν πρόκειται για διάλεξη αλλά για μία ενεργή συνάντηση πάντα σε σχέση με το κοινό.


Στην λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση (επιτρέπεται μία απουσία).
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.