Τα έτη 2018-2022 θα αφιερωθούν στη συστηματική διδασκαλία του εννοιολογικού συστήματος της Ψυχανάλυσης, της Ψυχαναλυτικής Κλινικής και της Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, καθώς και των εφαρμογών της Ψυχανάλυσης σε ποικίλα πεδία της προσωπικής και κοινωνικής ζωής.

Η περίοδος 2018-2019 θα αφιερωθεί στις θεμελιώδεις έννοιες της Ψυχανάλυσης και θα απολήξει σε ένα συνεκτικό και επιχειρησιακό μοντέλο της ψυχικής δομής και λειτουργίας. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί, σε ορίζοντα τριετίας, η Ψυχαναλυτική Κλινική και Ψυχοθεραπεία. Παράλληλα, σε βραχύτερα πλαίσια διδασκαλίας (σεμινάρια ή ημερίδες), θα εκτεθούν οι γόνιμες εφαρμογές της Ψυχαναλυτικής προσέγγισης σε πεδία όπως η Δημιουργικότητα, η Παιδαγωγική, η Λογοτεχνία, η Αρχιτεκτονική, η Τέχνη, η Ιστορία, η Πολιτική, ο Πολιτισμός…

Την περίοδο Απρίλιος – Ιούνιος 2018 θα διερευνηθεί, ως γενική Εισαγωγή, η δομή και η λειτουργία του Φροϋδικού Ασυνείδητου και της περιεκτικότερης εκδήλωσής του, που είναι το Όνειρο ως βασιλική οδός προς το Ασυνείδητο.

Με αφετηρία συγκεκριμένες βιωματικές εμπειρίες, θα αναλυθούν:

-Ο ορισμός του Φροϋδικού Ασυνείδητου, που αντιπροσωπεύει το ειδοποιό αντικείμενο της Ψυχανάλυσης. Τουτέστιν, το φαινόμενο και την έννοια που ορίζει το νόημα της Ψυχαναλυτικής προσέγγισης και τη διαφοροποιεί από τις άλλες προσεγγίσεις του ψυχισμού.

-Ο κόσμος του υποκειμένου ως προσωπική κατασκευή.

-Η θέση του Ασυνείδητου στον κόσμο του διχασμένου και του πολυσχιδούς υποκειμένου.

-Παραδρομή, παραπραξία, μνημονική αστοχία ως σχηματισμοί του Ασυνείδητου.

-Το όνειρο βασιλική οδός προς το Ασυνείδητο, ως αντιληπτή εκδήλωση τόσο των περιεχομένων όσο και των γλωσσών του Ασυνείδητου.

-Η ψυχαναλυτική ευαισθησία.

Αφετηρία της εν λόγω Εισαγωγής στην Ψυχανάλυση είναι το περίπου Μηδέν. Απευθύνεται στον καθένα και αναπτύσσεται παιδαγωγικά χωρίς να προϋποθέτει καμία γνώση περί Ψυχανάλυσης. Ακριβέστερα, ξεκινά με βάση την παραδοχή ότι οι μετέχοντες δεν έχουν καμία γνώση, αν και έχουν κάποια αναπαράσταση, σχετικά με το τι είναι και τι δεν είναι η Ψυχανάλυση.

Ορίζοντας αυτής διαδρομής είναι το ανθρώπινο Άπειρο,  τουτέστιν: Η ασυμπτωτική πορεία της γνώσης προς τα πράγματα και του Λόγου προς το Ασυνείδητο. Η συνάντηση με το Πραγματικό, οριζόμενο ως το άφατο και ανείκαστο που αφορά το υποκείμενο. Και η εμπειρία του Κενού ως συστατικού της ύπαρξης, με τη συνοδό κοόρτη της αγωνίας, της ποιητικότητας και της γαλήνης. Παραδειγματική εικονογράφηση αυτού του ζωτικού όσο και ανεξάντλητου ορίζοντα αποτελεί ο φροϋδικός Ομφαλός του Ονείρου.

Αυτό που αποκομίζουν οι μετέχοντες αντιστοιχεί στο απόλυτο προαπαιτούμενο κάθε ψυχαναλυτικού διαβήματος. Και ορίζει το πλαίσιο αναφοράς που είναι αναγκαίο τόσο για κάθε λόγο της Ψυχανάλυσης όσο και για κάθε λόγο περί Ψυχανάλυσης.

Με την ολοκλήρωση αυτής της Εισαγωγής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βλέπουν τον κόσμο και τον εαυτό τους με νέο βλέμμα: Αναγνωρίζοντας το Κάτι εκεί που υπήρχε το Τίποτα. Και αναγιγνώσκοντας τη σήμανση του Ασυνείδητου σε κάθε ανθρώπινη εμπειρία και πράξη, τόσο στο πλαίσιο του καθημερινού μας βίου όσο και στις πιο οριακές διαδρομές του ψυχισμού.


Στην λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση (επιτρέπεται μία απουσία).
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.