Στόχος του σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση αναφορικά με τη σχέση της ψυχαναλυτικής σκέψης με την εκπαιδευτική διαδικασία. Θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για  τη διερεύνηση της ψυχανάλυσης με την εκπαίδευση, θα αναζητηθούν και θα συζητηθούν η ψυχοδυναμική κατανόηση των περίπλοκων διεργασιών που συμβαίνουν μέσα σε μία σχολική τάξη ανάμεσα στο/στη διδάσκουσα και τους/τις μαθητές/τριες και τα δυναμικά που αναπτύσσονται μέσα στην ομάδα-τάξη, μέσα στο κάθε σχολικό πλαίσιο αλλά και γενικά στο σχολείο ως θεσμό. Επιπλέον θα σκεφτούμε για τη σχολική ετοιμότητα του κάθε παιδιού, τις αντιδράσεις και τις συμπεριφορές των μαθητών και μαθητριών στο σχολικό πλαίσιο, αλλά και των γονέων. Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοπεδικούς και όσους εμπλέκονται ή έχουν ενδιαφέρον για τη εκπαιδευτική διαδικασία.


Στη λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.  Θα τηρηθεί ανώτατος και κατώτατος αριθμός συμμετεχόντων.

Δηλώσεις και πληροφορίες συμμετοχής: edu@galinos-psy.gr.