Μολονότι η θεωρητική κατάρτιση στο ψυχόδραμα αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος για την κατανόηση του, η έμφαση που δίνεται στο βίωμα είναι πρώτιστης σημασίας και δεν θα ήταν δυνατόν να λείπει από μία πρώτη γνωριμία με με την συναρπαστική αυτή μέθοδο ψυχοθεραπείας. Επομένως, προτείνεται να δημιουργηθούν βιωματικές ομάδες σαν συνέχεια του θεωρητικού μέρους. Το βιωματικό μέρος του σεμιναρίου, θα είναι διαρκείας οκτώ ενενηντάλεπτων συνεδριών  (1.30 λεπτά η καθεμία), οι οποίες θα ολοκληρωθούν σε ένα Σαββατοκύριακο. Πιο συγκεκριμένα, θα διεξάγονται τέσσερις συνεδρίες το Σάββατο και άλλες τέσσερις την Κυριακή, με ενδιάμεσα διαλείμματα.

Σε αυτές τις ομάδες, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν πως λειτουργεί το ψυχαναλυτικό ψυχόδραμα στην πράξη, αναλαμβάνοντας ρόλους, συμμετέχοντας σε  δρώμενα και δραστηριότητες της ομάδας, ή  και σε προσωπικές ιστορίες και αναζητήσεις.

Επίσης θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές και ασκήσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν κι εσύ ομάδες εφήβων. Τονίζεται εδώ πως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας αναφορικά με τα θέματα και το υλικό που φέρνουν και επεξεργάζονται οι συμμετέχοντες στο βιωματικό σεμινάριο.

Θα προτιμηθούν άτομα με συμμετοχή και παρουσία στο ανάλογο θεωρητικό σεμινάριο.

Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από άτομα διαφορετικών επαγγελμάτων θα εξεταστούν ανάλογα με το βιογραφικό και την εμπειρία τους.


Το βιωματικό σεμινάριο θα διεξαχθεί στο χώρο του Ινστιτούτου Γαληνός, Μεσογείων 260, Χολαργός, 15561, Χολαργός, Αθήνα.

Θα τηρηθεί ανώτατος και κατώτατος αριθμός συμμετεχόντων.
Δηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνουν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

 Δηλώσεις και πληροφορίες συμμετοχής: edu@galinos-psy.gr.

Στη λήξη του προγράμματος θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση.