Το σεμινάριο αυτό λειτουργεί αυτοτελώς, εξοπλίζοντας τους συμμετέχοντες με βασικές γνώσεις και στάσεις ως προς την παρατήρηση του βρέφους και του νηπίου. Παράλληλα, λειτουργεί και ως εισαγωγική ευαισθητοποίηση για τα ετήσια συστηματικά σεμινάρια «Παρατήρηση βρέφους» και «Παρατήρηση νηπίου» που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Σεπτέμβριος 2018- Ιούνιος 2019, σε εβδομαδιαία βάση και με διάρκεια κάθε συνάντησης 75 λεπτά. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν, να μάθουν περισσότερα για τη μέθοδο της παρατήρησης και λεπτομέρειες για την ανεύρεση οικογένειας ώστε να ξεκινήσουν την παρατήρηση το Σεπτέμβρη 2018.

Παρατήρηση βρέφους:

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και εκπαιδευτικούς ή ανθρώπους που δουλεύουν με παιδιά με οποιαδήποτε ιδιότητα και ενδιαφέρονται να κατανοήσουν σε βάθος την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των βρεφών.

Οι συμμετέχοντες (5-6 άτομα) καλούνται να παρατηρήσουν ένα βρέφος από την αρχή της ζωής του για μία ώρα την εβδομάδα στο οικογενειακό του περιβάλλον. Η συζήτηση του «υλικού» στο σεμινάριο συμβάλλει στην βιωματική κατανόηση της ανάπτυξης του ψυχισμού όπως και στην ανάπτυξη των πρωταρχικών σχέσεων. Η συστηματική παρατήρηση εξωγλωσσικών και όχι μόνο συμπεριφορών είναι χρήσιμο εργαλείο για κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να εμβαθύνει τη γνώση του/της στις ψυχαναλυτικές έννοιες και τους ασυνείδητους μηχανισμούς επικοινωνίας.

Ο παρατηρητής καλείται να υιοθετήσει μια στάση ανοιχτής προσοχής, η οποία θα επιτρέπει στους γονείς να ακολουθούν τη συνήθη ρουτίνα τους και να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη παρέμβαση.  Καθώς πρόκειται καθαρά για παρατήρηση, ο παρατηρητής μαθαίνει να συγκρατεί τον εαυτό του ώστε να μην επεμβαίνει δίνοντας συμβουλές. Στόχος του σεμιναρίου είναι ο παρατηρητής να αφουγκράζεται τη συναισθηματική ατμόσφαιρα γύρω από το βρέφος αφήνοντας στην άκρη τυχόν γνώσεις ή προκαταλήψεις σε σχέση με τη σωστή ή υγιή ανάπτυξη, και μαθαίνει να τηρεί τα όρια δίχως να αλληλεπιδρά με την οικογένεια, να θέτει ερωτήσεις ή αναλαμβάνοντας δράση.

Οι παρατηρήσεις είναι χρήσιμο να καταγράφονται λεπτομερώς μετά από κάθε επίσκεψη, να δακτυλογραφούνται και να παρουσιάζονται προς συζήτηση σε μια ολιγομελή ομάδα. Σκοπός της ομαδικής διδασκαλίας του σεμιναρίου είναι ο παρατηρητής να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ανάπτυξη και άλλων βρεφών μέσω των συζητήσεων της ομάδας και να κατανοήσει τη μοναδική αναπτυξιακή πορεία του κάθε βρέφους και οικογένειας.

Η παρατήρηση βρέφους είναι συχνά μια διαδικασία που έχει έντονη συναισθηματική επίδραση στον παρατηρητή, καθόσον οι προκλήσεις των νέων γονιών είναι πολλές και συχνά επιφέρουν κρίσεις και δυσκολίες στο οικογενειακό σύστημα ή το ζευγάρι. Επίσης, κάθε μέλος της ομάδας διαπιστώνει μέσω των συζητήσεων τυχόν δικές του άμυνες ή δυσκολίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της βιωματικής αυτής διαδικασίας. Η ίδια η ομάδα συχνά έχει την τάση να βγάζει συμπεράσματα και να κάνει κρίσεις που δε βοηθούν στην σε βάθος κατανόηση της ανάπτυξης του βρέφους. Ρόλος της διδάσκουσας είναι η επισήμανση τέτοιων δυσκολιών και η διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.

Με το πέρας του χρόνου, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αφουγκράζονται τη συναισθηματική ατμόσφαιρα και κατανοούν σε βάθος τη σημασία των πρώιμων σχέσεων και πρώιμων μηχανισμών άμυνας. Αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία σε όσους εργάζονται με παιδιά και νέους αλλά και ενηλίκους εφόσον πρώιμα άγχη, άμυνες και στοιχεία συμπεριφοράς συνεχίζουν να υπάρχουν κατά τα διάρκεια όλης της ζωής.

Η διδάσκουσα είναι Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων, με ειδική εκπαίδευση στην Tavistock Clinic και πλούσια πείρα στην εργασία με βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και στη διδασκαλία αυτών των θεμάτων.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο 2018 θα διοργανωθούν δύο δίωρα εισαγωγικά σεμινάρια όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν, να μάθουν περισσότερα για τη μέθοδο της παρατήρησης και λεπτομέρειες για την ανεύρεση οικογένειας ώστε να ξεκινήσουν την παρατήρηση το Σεπτέμβρη 2018.

Παρατήρηση νηπίου:

Οι συμμετέχοντες (5-6 άτομα) καλούνται να παρατηρήσουν ένα νήπιο για μία ώρα την εβδομάδα στο οικογενειακό του περιβάλλον ή στο νηπιαγωγείο. Το σεμινάριο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά να αποκτήσουν μια καλύτερη κατανόηση αυτής της ηλικίας η οποία χαρακτηρίζεται -σε αντίθεση με τη βρεφική- από νέους αποχωρισμούς αλλά και νέες αναπτυξιακές προκλήσεις. Η σημασία του παιχνιδιού και της ανάπτυξης της προσωπικότητας είναι στο επίκεντρο αυτού του σεμιναρίου.

Όπως στην παρατήρηση βρέφους, οι παρατηρήσεις είναι χρήσιμο να καταγράφονται λεπτομερώς μετά από κάθε επίσκεψη, να δακτυλογραφούνται και να παρουσιάζονται προς συζήτηση σε μια ολιγομελή ομάδα. Σκοπός της ομαδικής διδασκαλίας του σεμιναρίου είναι ο παρατηρητής να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ανάπτυξη άλλων νηπίων μέσω των συζητήσεων της ομάδας και να κατανοήσει τη μοναδική αναπτυξιακή πορεία του κάθε παιδιού.


Στην λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.