Η σωματική εκφραστική κίνηση στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία
Εισαγωγή στην Ψυχοθεραπεία μέσω της Κίνησης – Χορού / Χοροθεραπεία

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες σε μια πρωτοποριακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, η οποία εφαρμόζει ψυχαναλυτικές – ψυχοδυναμικές θεωρίες και χρησιμοποιεί σαν θεραπευτικό μέσο την εκφραστική κίνηση του σώματος.

Απευθύνεται σε: επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους του χώρου της ψυχικής υγείας, της κίνησης, του χορού, της ειδικής αγωγής και ειδικής φυσικής αγωγής.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικό και βιωματικό μέρος, καθώς και ανάλυση συνεδριών  που θα προβληθούν σε βίντεο.

Η Ψυχοθεραπεία μέσω της Κίνησης – Χορού / Χοροθεραπεία ανήκει στην κατηγορία των θεραπειών μέσω τεχνών μαζί με την μουσικοθεραπεία, την δραματοθεραπεία και την εικαστική θεραπεία. Είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της εκφραστικής κίνησης και του χορού μέσα από την οποία το άτομο μπορεί να εμπλακεί δημιουργικά σε μια διαδικασία προσωπικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης.

Η θεωρητική της βάση αντλείται από τον χορό, την ψυχολογία, την ψυχανάλυση, την νευροψυχολογία, την ψυχιατρική, την ψυχοπαθολογία, την ομαδική ανάλυση και την ανάλυση της κίνησης (π.χ. Laban Movement Analysis, Kestenberg Movement Profile κτλ).

Οι προσωπικές μας κινήσεις εκφράζουν την στάση μας και την αντίληψή μας για το περιβάλλον, τους άλλους και τον εαυτό μας. Τα συναισθήματά μας, οι αποφάσεις μας και το νοητικό μας στιλ μπορούν να γίνουν κατανοητά από όσους είναι εκπαιδευμένοι στη παρατήρηση και την ανάλυση της κίνησης.

Ο θεραπευτής εστιάζει στην κινητική συμπεριφορά του ατόμου όπως αυτή αποκαλύπτεται μέσα στη θεραπευτική σχέση. Συμπεριφορές έκφρασης, επικοινωνίας και προσαρμογής εξετάζονται είτε πρόκειται για ομαδική, είτε για ατομική θεραπεία. Η κίνηση του σώματος χρησιμοποιείται από τον χοροθεραπευτή σαν μέσο εκτίμησης – αξιολόγησης και σαν  εργαλείο θεραπευτικής παρέμβασης.

Η Ψυχοθεραπεία μέσω της Κίνησης – Χορού / Χοροθεραπεία στηρίζεται σε πέντε θεμελιώδεις αρχές:

1) Υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ σώματος και πνεύματος και όταν συμβεί μια σημαντική αλλαγή στο κινητικό επίπεδο μπορεί να επηρεάσει το νοητικό ή το συναισθηματικό και αντίστροφα. Ο χοροθεραπευτής συνδέει τις κινητικές εμπειρίες με την λεκτική κατανόηση χρησιμοποιώντας ελεύθερο συνειρμό και ερμηνείες της κίνησης.

2) Πλευρές της προσωπικότητας του ατόμου αντικατοπτρίζονται στην κίνηση. Αυτές οι πλευρές μπορεί να περιλαμβάνουν τρόπους – μοτίβα κοινωνικής συσχέτισης, ψυχολογικές εξελικτικές διαδικασίες, ψυχοπαθολογία κ.ά. Ο Freud είπε πως το Εγώ πρωταρχικά είναι σωματικό Εγώ, ενώ η ψυχαναλύτρια J. Kestenberg έκανε λεπτομερή σπουδή για το πως τα ψυχοσεξουαλικά στάδια ανάπτυξης του Freud  εκδηλώνονται μέσα από την κίνηση του σώματος.

3) Η θεραπευτική σχέση ασθενή – θεραπευτή είναι μεγίστης σημασίας. Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί κυρίως μη-λεκτική ανταπόκριση και αλληλεπίδραση με τον ασθενή όπως καθρεφτισμός της κίνησης, συγχρονισμός, σωματική επαφή κ.ά.

4) Η κίνηση μπορεί να αποτελεί ένδειξη ασυνείδητης διαδικασίας. Κινητικά σύμβολα και κινητικές μεταφορές που χρησιμοποίησε ο ασθενής κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας τον βοηθούν να αποκτήσει πρόσβαση στο ασυνείδητο του.

5) Η εμπλοκή σε μια δημιουργική διαδικασία κίνησης μέσα από αυτοσχεδιασμό έχει μεγάλη θεραπευτική αξία. Το άτομο μέσα από νέους τρόπους κίνησης του σώματός του βιώνει νέες εμπειρίες.


Η δήλωση συμμετοχής θα γίνει με αποστολή ενός σύντομου βιογραφικού μέχρι την Πέμπτη 27/6 στο email: info@galinos-psy.gr. Η  επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει βάσει αυτού.

Ο μέγιστος αριθμός είναι τα 40 άτομα και ο ελάχιστος τα 5 άτομα.