Σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής

Ανδρέας Μήτσου
Πεζογράφος
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας

Τρίτη 17:00-20:00
Διάρκεια: 33 ώρες / 11 συναντήσεις

9/10, 16/10, 23/10, 30/10,
6/11, 13/11, 20/11, 27/11,
4/12, 11/12, 18/12

250€

Πρωταρχικός στόχος της επικοινωνίας μας, να γίνει κατανοητή η έννοια του βιώματος και η σχέση του με τη λογοτεχνία. Πώς δηλαδή η μυθοπλασία μεταστοιχειώνει την πραγματικότητα και δρα παρηγορητικά. Ο κάθε σπουδαστής επιδιώκεται, μέσω της επαφής με τα κείμενα και τους δημιουργούς, να επιτύχει μια ουσιαστικότερη συνάντηση με τον εσώτερο εαυτό, ώστε να αναδυθούν από αυτή τη συνάντηση τα άδηλα και κεκρυμμένα. Αυτά θα πάρουν νομοτελειακά τη φόρμα τους στα δικά σας κείμενα, εφόσον κατορθωθεί να ζυμωθούν δημιουργικά, ώστε να εκφράζουν την αλήθεια των συγγραφέων τους, την αισθητική και τις προοπτικές τους.

Ο δάσκαλος θα αποτελεί τον διαμεσολαβητή – ερμηνευτή των εμβληματικών κειμένων που θα παρουσιάζονται. Θα καταθέτει επίσης και δικά του διηγήματα. Η άμεση αναφορά στο πρωτογενές βίωμά του και η όποια λογοτεχνική αποτύπωση–αισθητοποίηση αυτού του βιώματος, έχει στόχο να αποτελέσει οδηγό κατανόησης μιας συγγραφικής λειτουργίας και να επιφέρει επίσης μια επιθυμητή οικειότητα μεταξύ των συμμετεχόντων σπουδαστών και του διαμεσολαβητή δασκάλου, καθώς η έκθεσή του αυτή, είναι δυνατόν να παρακινήσει σε αντίστοιχη ενθάρρυνση και αναστολή των δισταγμών των σπουδαστών, την αποκάλυψη και λογοτεχνική έκφραση του δικού σας