Ελένη Ζαχαριά

Συζήτηση Υλικού από το Χώρο Εργασίας (work discussion)

Ελένη Ζαχαριά
Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων

Τετάρτη 21:15 – 22:30

Έναρξη 3/10/18

Θα ανακοινωθεί σύντομα

Το σεμινάριο αυτό είναι ετήσιο (Οκτώβριος 2018-Ιούνιος 2019), με ρυθμό εβδομαδιαίο, και κάθε συνάντηση διαρκεί 75 λεπτά.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να εργάζονται (έμμισθα ή εθελοντικά) σε κάποιο επαγγελματικό πλαίσιο με βρέφη ή/και παιδιά προσχολικής/σχολικής ηλικίας και τους γονείς τους.

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην παρατήρηση των συναισθηματικών αντιδράσεων και σχέσεων που αναπτύσσονται στο εκάστοτε εργασιακό πλαίσιο, τόσο με τα ίδια τα παιδιά και εφήβους όσο και με τους συναδέλφους. Παρατηρώντας, καταγράφοντας και συζητώντας στην ομάδα συμπεριφορές και γεγονότα από την εργασία με παιδιά και εστιάζοντας παράλληλα στο ρόλο και τις σχέσεις στο εργασιακό περιβάλλον, οι συμμετέχοντες έχουν μια μοναδική ευκαιρία να εξετάσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τους συναισθηματικούς παράγοντες που επηρεάζουν και, συχνά, καθορίζουν τις επαγγελματικές σχέσεις. Η εργασία με παιδιά αποτελεί πάντα μια ιδιαίτερη συνθήκη για τους επαγγελματίες μιας και οι προβολές, τα πρώιμα άγχη και οι αναπτυξιακές προκλήσεις πολλές φορές επηρεάζουν τον εργαζόμενο, το σύστημα και τους θεσμούς χωρίς πάντα αυτό να γίνεται αντιληπτό. Ειδική σημασία δίνεται, επίσης σε προσωπικούς παράγοντες που μπορεί να υπεισέρχονται στις επαγγελματικές σχέσεις και θεσμούς.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράφουν υλικό από το χώρο εργασίας του

Συζήτηση Υλικού από το Χώρο Εργασίας (work discussion)2018-07-24T19:49:02+03:00

Σεμινάρια παρατήρησης βρέφους

Ελένη Ζαχαριά
Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών & εφήβων

Τετάρτη 20:00 – 21:15

Έναρξη 3/10/18

20€ – Για την κάθε συνάντηση

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας αλλά και εκπαιδευτικούς ή ανθρώπους που δουλεύουν με παιδιά με οποιαδήποτε ιδιότητα και ενδιαφέρονται να κατανοήσουν σε βάθος την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των βρεφών.

Οι συμμετέχοντες (5-6 άτομα) καλούνται να παρατηρήσουν ένα βρέφος από την αρχή της ζωής του για μία ώρα την εβδομάδα στο οικογενειακό του περιβάλλον. Η συζήτηση του «υλικού» στο σεμινάριο συμβάλλει στην βιωματική κατανόηση της ανάπτυξης του ψυχισμού όπως και στην ανάπτυξη των πρωταρχικών σχέσεων. Η συστηματική παρατήρηση εξωγλωσσικών και όχι μόνο συμπεριφορών είναι χρήσιμο εργαλείο για κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να εμβαθύνει τη γνώση του/της στις ψυχαναλυτικές έννοιες και τους ασυνείδητους μηχανισμούς επικοινωνίας.

Ο παρατηρητής καλείται να υιοθετήσει μια στάση ανοιχτής προσοχής, η οποία θα επιτρέπει στους γονείς να ακολουθούν τη συνήθη ρουτίνα τους και να έχει όσο το δυνατόν μικρότερη παρέμβαση.  Καθώς πρόκειται καθαρά για παρατήρηση, ο παρατηρητής μαθαίνει να συγκρατεί τον εαυτό του ώστε να μην επεμβαίνει δίνοντας συμβουλές. Στόχος του σεμιναρίου είναι ο παρατηρητής να αφουγκράζεται τη συναισθηματική ατμόσφαιρα γύρω από το βρέφος αφήνοντας στην άκρη τυχόν γνώσεις ή προκαταλήψεις σε σχέση

Σεμινάρια παρατήρησης βρέφους2018-07-24T20:43:00+03:00
Go to Top