Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία

Ευαγγελία Παπανικολάου
Μουσικοθεραπεύτρια, θεραπεύτρια GIM, κλινική επόπτρια

Σάββατο 10:00 – 14:00
Διάρκεια: 4 ώρες

Σάββατο 22/2/2020

50€

Η μουσικοθεραπεία είναι μια θεραπευτική προσέγγιση η οποία γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλής παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα.  Χρησιμοποιεί τη μουσική ως πρωταρχικό ή συμπληρωματικό θεραπευτικό μέσο όχι μόνο στην ψυχοθεραπεία αλλά και σε πολλά άλλα πλαίσια. Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και εξοικείωση με το γνωστικό αντικείμενο της μουσικοθεραπείας διαδραστικής και δεκτικής μορφής, τη χρησιμότητα της, τον ρόλο και τις εφαρμογές της σε κλινικά, ιατρικά, ψυχοκοινωνικά ή παιδαγωγικά πλαίσια αλλά και ως προσωπική ανάπτυξη και ψυχοθεραπεία. Το σεμινάριο θα κλείσει με σύντομο βιωματικό δεκτικής μουσικοθεραπείας, ενώ θα υπάρξει χώρος για συζήτηση και ερωτήσεις. Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Ορισμός της Μουσικοθεραπείας
  • Βασικές σχολές και είδη μουσικοθεραπείας (Διαδραστική και δεκτική/μουσικοθεραπεία Guided Imagery & Music-GIM)
  • Βασικές θεραπευτικές προσεγγίσεις μουσικοθεραπείας
  • Εφαρμογές της μουσικοθεραπείας σε διάφορα πλαίσια
  • Διάκριση και σύγκριση της μουσικοθεραπείας με παρεμφερή επιστημονικά ή εμπειρικά πεδία
  • Η Εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους του χώρου της ψυχικής υγείας, της ειδικής αγωγής, μουσικούς, παιδαγωγούς, και επαγγελματίες ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τη μουσικοθεραπεία ως μέσο προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας.