Μουσική: Τέχνη – Αγωγή – Θεραπεία

Μιχάλης Τόμπλερ
Music tutor and facilitator

 

Σάββατο, 16:00-20:00
Διάρκεια: 20 ώρες, 5 συναντήσεις.

21/10, 4/11, 11/11, 25/11, 9/12

250 ευρώ
Φοιτητές, εκπαιδευόμενοι, άνεργοι: 220 ευρώ


Ισχύουν ειδικές τιμές για άτομα που παρακολουθούν 3+ εκπαιδευτικά προγράμματα

Περίληψη προγράμματος επιμορφωτικού σεμιναρίου

Σημεία και άξονες προσανατολισμού για το ρόλο της μουσικής στο κοινωνικό και ιστορικό γίγνεσθαι αποτελούν οι ήχοι (το μέσον), οι στόχοι (το γιατί) και η αντανάκλαση τους (το αποτέλεσμα).

Αυτοί οι άξονες εξετάζονται στα τρία βασικά τους πεδία, δηλαδή ως τέχνη, ως παιδαγωγική αξία και ως θεραπευτική προσέγγιση, χωρίς να παραβλέπονται τα ουσιαστικά στοιχεία της «δράσης» σαν το πραγματικό γεγονός που συντελείται και της «χαράς» που πηγάζει από αυτή.

Η θέση που θα συζητήσουμε προσπαθεί να σκιαγραφήσει αυτά τα βασικά πεδία και να δείξει πώς αυτά αλληλοκαλύπτονται.

Τέχνη: Το κάθε φορά μετακινούμενο όριο μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, η προβολή του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, η έκφραση της μοναδικότητας του σε σχέση με το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον.
Αγωγή: Η προσπάθεια κατανόησης και κατάκτησης του εσωτερικού και του περιβάλλοντος κόσμου. Η απόκτηση εκείνων των μέσων που μας βοηθούν  στην αυτόματη καταγραφή και μετάδοση συναισθημάτων και σκέψεων.
Απασχόληση-Δράση: Η δημιουργική διαδικασία με σκοπό τη συναισθηματική πλήρωση, την κοινωνική επάρκεια και τη ψυχοκινητική παρουσία.
Θεραπεία: Η φροντίδα για την εξοικονόμηση των