Περί αγάπης

Σοφία Καστανίδου
Ψυχαναλύτρια

Δευτέρα 19:00 – 21:00
Διάρκεια: 12 ώρες / 6 συναντήσεις

7/5, 14/5, 21/5,
4/6, 11/6, 18/6

20€ για κάθε συνάντηση, για όλες 105€

Ένας κύκλος έξι συναντήσεων που έχει αντικείμενο την αγάπη. Ειδικότερα, η κοινή εμπειρία και παράσταση της αγάπης αναλύεται υπό το πρίσμα της ψυχανάλυσης.

Στην πρώτη συνάντηση γίνεται μια αρχική προσέγγιση της έννοιας της αγάπης και οι διάφορες όψεις που αποκτά αναλόγως του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται. Γίνεται επίσης ένας διαχωρισμός σε συναισθήματα που αποκαλούνται «αγάπη», που μας κρατούν εγκλωβισμένους σε βασανιστικές και επίπονες σχέσεις και καταστάσεις, ενώ τελικά δεν πρόκειται περί αγάπης.

Στην δεύτερη συνάντηση παρουσιάζεται η ψυχαναλυτική προσέγγιση της αγάπης βασιζόμενη στην δομή της γλώσσας και της ομιλίας. Η αγάπη σε σχέση με το αίτημα και την ικανοποίησή του. Η αγάπη σε σχέση με την έλλειψη και κατά συνέπεια η αγάπη σε σχέση με την επιθυμία.
Στην τρίτη συνάντηση εξετάζεται ο έρωτας σε σχέση με την αγάπη. Η σεξουαλικότητα και η απόλαυση σε σχέση με την αγάπη.
Στην τέταρτη συνάντηση δίνεται η άλλη όψη της αγάπης, η ματαίωση της, η διάψευσή της και σχέση της με το καθεστώς της φαντασίωσης. Το καθεστώς του συμπτώματος και η σχέση αγάπης που δομεί ανάμεσα στα ζευγάρια.
Η πέμπτη συνάντηση είναι αφιερωμένη