Πρώτη Συνάντηση: Ο θυμωμένος εαυτός

Στην πρώτη συνάντηση θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους ο θυμός μας φανερώνεται. Τί τον προκαλεί; Τί αλλαγές επιφέρει στο σώμα και τη σκέψη μας; Σε τί συμπεριφορές μας ωθεί; Μέσα από αυτή την εξέταση σκιαγραφείται ο θυμωμένος μας εαυτός ως διακριτός από τον ήρεμο εαυτό μας, αυτόν που ξέρουμε και αναγνωρίζουμε. Τί επιπτώσεις έχει αυτή η διαφοροποίηση στον τρόπο που σκεφτόμαστε για την ύπαρξη και τις πράξεις μας εν θυμώ;

Δεύτερη Συνάντηση: Πώς να διαχειριστούμε τον θυμωμένο εαυτό μας

Η δεύτερη συνάντηση εξετάζει τους τρόπους που μπορούμε να διαχειριστούμε τον θυμωμένο εαυτό μας όταν αυτός φανερώνεται. Περιστρέφεται γύρω από τη θέση «ας δεχτούμε τον θυμωμένο μας εαυτό, περιορίζοντάς τον». Πώς να αντιληφθούμε την έλευσή του και πώς να την ελέγξουμε; Πώς να τον φέρουμε σε συνύπαρξη με το πρόσωπό μας; Πώς να σκεφτούμε και να πράξουμε προκειμένου να τον δαμάσουμε και να το διοχετεύσουμε για καλό;

Τρίτη Συνάντηση: Πώς να διαχειριστούμε τους θυμωμένους άλλους

Στην τρίτη συνάντηση εξετάζουμε το πώς να συμπεριφερθούμε όταν γινόμαστε αποδέκτες του θυμού των άλλων. Σε τί κατάσταση βρίσκονται; Πώς και πόσο ευθυνόμαστε γι’ αυτή και πώς να το ξεχωρίσουμε; Τί στάση να κρατήσουμε για μια επωφελή έκβαση της επικοινωνίας; Πώς να αποφορτίσουμε τους εαυτούς μας μετά τη λήξη της σκηνής;


Το σεμινάριο απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Δεν απαιτείται κλινική εμπειρία.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω Ζoom. 

Δηλώσεις Συμμετοχής: edu@galinos-psy.gr