Διαγνωστικές Υπηρεσίες

Ειδικά εκπαιδευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν διαγνωστική εκτίμηση σε παιδιά και ενήλικες, με κλινικές συνεντεύξεις και ψυχομετρικές δοκιμασίες (τεστ). Τα αποτελέσματα συμβάλλουν στη διαμόρφωση της θεραπευτικής πρότασης. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παιδαγωγικό, κοινωνικό ή θεσμικό σκοπό (στο σχολείο, σε δημόσιους φορείς κλπ).

Προσφερόμενες Θεραπείες

Υψηλού επιπέδου συνεργάτες μας, πλαισιωμένοι από τη Θεραπευτική Ομάδα και υποστηριζόμενοι από ομαδικές και ατομικές εποπτείες από ειδικούς κορυφαίους στον κλάδο τους, εξασφαλίζουν πλήρη γκάμα θεραπειών που ανταποκρίνονται στο ιδιαίτερο προφίλ κάθε περίπτωσης.

 • Μορφές:

Η σύνθεση των μετεχόντων στον χώρο της συνεδρίας αντιπροσωπεύει καίρια παράμετρο ως προς τη στόχευση, τον τρόπο διεξαγωγής και την έκβσαη της θεραπείας.

  • Ατομική θεραπεία
  • Θεραπεία ζεύγους
  • Οικογενειακή θεραπεία
  • Ομαδική θεραπεία
  • Ψυχική στήριξη στο σπίτι ή σε χώρο νοσηλείας
 • Τύποι:

Μεγάλες σχολές σκέψης ως προς το ανθρώπινο φαινόμενο όπως μεταγράφονται σε θεραπευτικές προσεγγίσεις.

  • Ψυχιατρική
  • Παιδοψυχιατρική
  • Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία
  • Γνωσιακή ψυχοθεραπεία
  • Συστημική ψυχοθεραπεία
  • Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία
  • Συμβουλευτική ψυχοθεραπεία