Το Ινστιτούτο “ΓΑΛΗΝΟΣ” είναι ένας τόπος συνεργικής καλλιέργειας της ψυχικής υγείας και της προσωπικής ανάπτυξης.

Αυτές οι δύο πτυχές της ύπαρξής μας είναι τόσο αλληλένδετες, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν σχεδόν συνώνυμες. Και όμως, στην τρέχουσα αίσθηση αυτή η ουσιώδης σχέση συχνά παραβλέπεται. Έτσι, για παράδειγμα, κάποιοι αρκούνται στη διάγνωση και τη (φαρμακευτική κυρίως) αντιμετώπιση των διαταραχών της ψυχικής υγείας ή σε μια επιφανειακή εκπαίδευση του πάσχοντος σε κάποιες δεξιότητες, αγνοώντας τη βαθύτερη υπαρξιακή του δυσφορία και πενία. Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι θέλουν μεν να έχουν καλή ψυχική υγεία, αλλά αδιαφορούν για την προσωπική ανάπτυξη: την καλλιέργεια της αυτογνωσίας, την επιδίωξη του πραγματικού οράματος και νοήματος που έχουν βαθιά μέσα τους για τη ζωή, την αυθεντική ανθρώπινη σχέση, την εναρμόνιση του υποκειμένου με τον άλλον και με τον κόσμο.

Το Ινστιτούτο “ΓΑΛΗΝΟΣ” επιδιώκει την έμπρακτη σύνθεση και εναρμόνιση αυτών των διαστάσεων, προτείνοντας συνδυασμένες πρακτικές θεραπείας και προσωπικής ανάπτυξης. Προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση της ενδοψυχικής ευρυθμίας  συμπορεύονται με τον εμπλουτισμό της τέχνης του ζην, και αντίστροφα.

Η στρατηγική μας συνίσταται στην πολυδιάστατη προσέγγιση κάθε θέματος και κάθε υποκειμένου, με σεβασμό και εστίαση στην ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης. Απώτερη επιδίωξή μας είναι η σύνθεση και εναρμόνιση ψυχολογικών, σωματικών και διυποκειμενικών παραμέτρων σ’ ένα συνεκτικό σχέδιο πλασμένο κάθε φορά στα μέτρα του συγκεκριμένου ανθρώπου που πάσχει, προσπαθεί και προσδοκά να κατακτήσει τη βαθύτερη αξιοπρέπεια που του αξίζει και του ταιριάζει.

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί θεμελιώδη μέθοδο εργασίας μας. Αυτή συνδυάζεται, όπου απαιτείται, με κάθε άλλη δόκιμη μέθοδο θεραπείας και προσωπικής ανάπτυξης, βασισμένη στην εμπειρικά τεκμηριωμένη εγκυρότητα και ένδειξή της.

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, η γνωσιακή ψυχοθεραπεία, η συστημική ή άλλη ψυχοθεραπεία επιλέγονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης.

Ως προς την προσωπική ανάπτυξη, αυτή ενδεικτικά περιλαμβάνει: Διαλέξεις, μαθήματα, σεμινάρια, παρακολούθηση και συζήτηση πολιτιστικών δρωμένων και έργων τέχνης συνοδευόμενη από συζήτηση, λέσχη ανάγνωσης, δραστηριότητες που συνδυάζουν βιωματικές εμπειρίες με καλλιέργεια της αυτογνωσίας, καλλιέργεια της σωματικής αυτογνωσίας και ευρυθμίας και της εναρμόνισης ψυχικού και σωματικού κ.τ.ό.

Οδηγός μας είναι η εναρμόνιση της θεραπευτικής φιλοσοφίας με τις ιστορικές συνθήκες. Στο περιβάλλον της ολικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας, αρχή μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλοτάτου επιπέδου σε προσιτό κόστος. Φιλοδοξία μας είναι, στο μέτρο του δυνατού, να έχουν πρόσβαση ακόμη και σε απαιτητικές θεραπείες (όπως η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία) όσοι έχουν τέτοια προσδοκία, αλλά εμποδίζονται λόγω των περιστάσεων.

Στη σημερινή ιστορική στιγμή, οι χάρτες της επιθυμίας βιάζονται από την ωμότητα των άψυχων πραγμάτων και των απρόσωπων μηχανισμών. Οι γλώσσες των ανθρώπων αποκενώνονται, η αναζήτηση νοήματος απαξιώνεται ως ουτοπία και η υποκειμενικότητα πλανάται ανέστια στα τοπία της απανθρωποποίησης. Η άμορφη, ανείκαστη και άφατη δυσφορία κάνει τους ανθρώπους να υποφέρουν δίχως να μπορούν να εκφράσουν πώς. Και τους καταδικάζει να περιφέρονται σαν εγωκεντρικά, έρημα πλάσματα που καταναλώνουν  ομοιώματα και θυσιάζουν τόσα στο βωμό φασματικών ευχαριστήσεων, οι οποίες διευρύνουν την αίσθηση του κενού βίου.

Η στόχευση του Ινστιτούτου “ΓΑΛΗΝΟΣ”, όσο τα μέσα και οι συνθήκες επιτρέπουν, είναι να εφοδιάσει το υποκείμενο με ενδοψυχικό και διαπροσωπικό εξοπλισμό που να επιτρέπει στον καθένα να τιμά τη ζωή.  Και να μετατρέπει ακόμη και την αντιξοότητα, ενδοψυχική ή περιβαλλοντική, σε εφαλτήριο αναβάθμισης της προσωπικής ύπαρξης και της ανθρώπινης σχέσης.

Το Ινστιτούτο “ΓΑΛΗΝΟΣ” δεν αποτελεί ένα πλαίσιο εξωτερικής συνύπαρξης και συστεγαζόμενης εργασίας των συνεργατών του. Λειτουργεί ως εναρμονισμένο σύστημα, με πολύπλευρη εσωτερική ζωή, που εξοπλίζει κάθε συνεργάτη με τις δυνάμεις και την ενέργεια του Όλου, ενώ παράλληλα εμπλουτίζει την ολική δυναμική με κάθε διαθέσιμη ιδιαιτερότητα. Εσωτερικές συναντήσεις σύνθεσης, δωρεάν εποπτεία στους συνεργάτες μας, εσωτερικά σεμινάρια και λοιπές διαδικασίες εμπλουτισμού της γνώσης, της ευαισθησίας και της τεχνικής, καθώς και πρακτικές προσωπικής ανάπτυξης για μας τους ίδιους, είναι μέρος της λειτουργίας μας.  Η εσωτερική συνέργεια και γενναιοδωρία εγγυώνται ότι και κάθε μέλος και το σύνολο θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα απαιτητικά καθήκοντά τους, με αποτελέσματα ευεργετικά τόσο για όσους προσφεύγουν στις υπηρεσίες του Ινστιτούτου όσο και για όσους συν-εργάζονται στο πλαίσιό του: «αρμονίη αφανής, φανερής κρείττων» (Ηράκλειτος). Καθεμιά, καθένας και όλοι μαζί φιλοδοξούμε να είμαστε άξιοι λειτουργοί αυτής της κρυφής αρμονίας που υπηρετεί την επιδίωξη της φανερής αρμονίας τόσο για όσους μας εμπιστεύονται όσο και για εμάς τους ίδιους. Το δόσιμο και η ανταμοιβή μας είναι ένα και το αυτό.