Κάθε τομέας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του, προσφέρει διαγνωστικές, θεραπευτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Τμήμα Ενηλίκων

Υποδέχεται τον ενήλικο ατομικά, το ζεύγος, την οικογένεια, την ομάδα, στο κατάλληλο κάθε φορά πλαίσιο.

 • Τμήμα Παιδιών και Εφήβων

Υποδέχεται το παιδί, τον έφηβο και τους γονείς, καθώς και όποια ή όποιον έχει παιδαγωγική ή θεσμική σχέση με το παιδί και τον έφηβο.

 • Πρόγραμμα Δωρεάν Ψυχικής Στήριξης καρκινοπαθών «Πνοή»

Στο πλαίσιο του Ινστιτούτου «Γαληνός» υλοποιείται και το Πρόγραμμα Δωρεάν Ψυχικής Στήριξης σε Καρκινοπαθείς “Πνοή”, χάρις στη γενναιοδωρία ενός ευεργέτη που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος. Αυτή η πτυχή επικαιροποιεί τη μακρά παράδοση του Νεοελληνικού Ευεργετισμού, όπου ιδιωτική χειρονομία και κοινωνική ευαισθησία λειτουργούν συνεργικά.

 • Προγράμματα Προσωπικής Ανάπτυξης

Κάθε άνθρωπος που προσφεύγει στον «Γαληνό», πέρα από τις καθιερωμένες θεραπείες, μπορεί να επιλέξει και από δόκιμες δραστηριότητες προσωπικής ανάπτυξης: Σχολή γονέων, Χαλάρωση, Γιόγκα, Χοροθεραπεία, Μουσικοθεραπεία, Δραματοθεραπεία, Εικαστική έκφραση, Συγγραφή…

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Oι εκπαιδευτικές προτάσεις μας απευθυνόμενες σε ειδικούς και μη αντιπροσωπεύουν δραστηριότητα υψηλής προτεραιότητας για το Ινστιτούτο. Υπηρετoύν την μετάδοση σε συναδέλφους, την διάδοση σε μη ειδικούς και την προαγωγή τόσο της ψυχικής υγείας όσο και των υπηρεσιών της. Συγκροτούν αναφορές και πολιτισμό.

– Ψυχαναλυτική εκπαίδευση: Σεμινάρια κλινικής και θεωρητικής εμβάθυνσης
– Ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση
– Προσωπική ανάπτυξη: Μαθήματα εισαγωγικά ή θεματικής εμβάθυνσης για όλους

 • Εποπτείες

  Το Ινστιτούτο «Γαληνός» προσφέρει σε όλους τους συνεργάτες του εσωτερική κλινική εποπτεία, ατομική και ομαδική. Αντίστοιχη εποπτεία παρέχεται και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο, άτομο ή φορέα.

 • Ερευνητικά Προγράμματα

  Το Ινστιτούτο «Γαληνός» υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα στο δικό του πλαίσιο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.