Το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ο ψυχίατρος και ψυχαναλυτής Βασίλης Δημόπουλος θα παρουσιάσει την οπτική του, μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία του, στις τεχνικές της ψυχανάλυσης, στις έννοιες, και τις προσεγγίσεις που καθορίζουν εντέλει την αναλυτική πράξη, με βάση τα όσα παρουσιάζει στο βιβλίο του «Ψυχαναλυτική Τεχνική: η τέχνη της ψυχανάλυσης» (εκδόσεις Νήσος, 2017).

Σύμφωνα με τον ίδιο:

«Μια ψυχοδυναμική διάγνωση δεν είναι ψυχιατρική με την έννοια των ερωτήσεων για την απόκτηση πληροφοριών. Διερευνώ την ψυχική οργάνωση του υποψήφιου αναλυόμενου υπό το πρίσμα τριών αξόνων: ο πρώτος άξονας είναι ο ενορμητικός, ο δεύτερος αφορά την ποιότητα των αμυνών και ο τρίτος τη σχέση με το αντικείμενο.

Έχει κίνητρο να αναλυθεί και επομένως να μπει στη διαδικασία της αυτοπαρατήρησης κάθε άτομο που έρχεται να μας “βρει”; Δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως η κλινική πράξη μάς το επιβεβαιώνει. Η έκβαση, άλλωστε, μιας αναλυτικής εργασίας ορίζεται και από την αντιμεταβίβαση, δηλαδή, την τέχνη και την τεχνική του ψυχαναλυτή. Η τεχνική έχει εργαλεία, κανόνες, οι οποίοι, όμως, για να εφαρμοστούν προϋποθέτουν την ικανότητα της τέχνης. Τέχνη είναι η λειτουργία του δημιουργείν, του παράγειν.»

Το σεμινάριο περιλαμβάνει 3 τοποθετήσεις του Βασίλη Δημόπουλου:

15 Οκτωβρίου: Προκαταρκτικές συναντήσεις – ερμηνεία – κατασκευές – ψυχική μορφοποίηση

10 Δεκεμβρίου: Αναλυτικό πλαίσιο (ο ρόλος της σιωπής) – το καινούριο αναλυτικό αντικείμενο

11 Φεβρουαρίου: Διαφορές στη τεχνική (σε διαφορετικές κλινικές οντότητες, διαφορές ψυχανάλυσης – ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας)

Συμπεριλαμβάνονται επίσης 2 ακόμα συναντήσεις (22 Απριλίου και 27 Μαΐου) στις οποίες θα αναπτυχθούν θέματα και ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει από τις εισηγήσεις ενώ θα ανοίξει και χώρος για περαιτέρω συζήτηση.


Στην λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν ηλεκτρονικά βεβαιώσεις παρακολούθησης, με προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση (επιτρέπεται μία απουσία).
Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο edu@galinos-psy.gr

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας zoom.

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας. Για την παρακολούθησή του είναι απαραίτητη η εξοικείωση με όρους και έννοιες από τους χώρους της ψυχολογίας και ψυχανάλυσης.