Το σεμινάριο αυτό είναι ετήσιο (Οκτώβριος 2018-Ιούνιος 2019), με ρυθμό εβδομαδιαίο, και κάθε συνάντηση διαρκεί 75 λεπτά.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να εργάζονται (έμμισθα ή εθελοντικά) σε κάποιο επαγγελματικό πλαίσιο με βρέφη ή/και παιδιά προσχολικής/σχολικής ηλικίας και τους γονείς τους.

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην παρατήρηση των συναισθηματικών αντιδράσεων και σχέσεων που αναπτύσσονται στο εκάστοτε εργασιακό πλαίσιο, τόσο με τα ίδια τα παιδιά και εφήβους όσο και με τους συναδέλφους. Παρατηρώντας, καταγράφοντας και συζητώντας στην ομάδα συμπεριφορές και γεγονότα από την εργασία με παιδιά και εστιάζοντας παράλληλα στο ρόλο και τις σχέσεις στο εργασιακό περιβάλλον, οι συμμετέχοντες έχουν μια μοναδική ευκαιρία να εξετάσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τους συναισθηματικούς παράγοντες που επηρεάζουν και, συχνά, καθορίζουν τις επαγγελματικές σχέσεις. Η εργασία με παιδιά αποτελεί πάντα μια ιδιαίτερη συνθήκη για τους επαγγελματίες μιας και οι προβολές, τα πρώιμα άγχη και οι αναπτυξιακές προκλήσεις πολλές φορές επηρεάζουν τον εργαζόμενο, το σύστημα και τους θεσμούς χωρίς πάντα αυτό να γίνεται αντιληπτό. Ειδική σημασία δίνεται, επίσης σε προσωπικούς παράγοντες που μπορεί να υπεισέρχονται στις επαγγελματικές σχέσεις και θεσμούς.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράφουν υλικό από το χώρο εργασίας του και να το προσκομίζουν στο σεμινάριο για συζήτηση.

Η διδάσκουσα είναι Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων, με ειδική εκπαίδευση στην Tavistock Clinic και πλούσια πείρα στην εργασία με βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και στη διδασκαλία αυτών των θεμάτων.


Στην λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.