Ενημερωτικό σημείωμα για την πρόληψη του Κορωνοϊού