ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2018-19 παρουσιάστηκαν οι θεμελιώδεις έννοιες της Ψυχανάλυσης, κορμός κάθε ψυχαναλυτικής θεώρησης (αναλυτικά: εδώ). Η συνάρθρωσή τους διαμορφώνει ένα συνεκτικό επιχειρησιακό μοντέλο της ψυχικής δομής και λειτουργίας και ορίζει το πλαίσιο αναφοράς που είναι αναγκαίο τόσο για κάθε λόγο της Ψυχανάλυσης όσο και  για κάθε λόγο περί Ψυχανάλυσης.

Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου θα αφιερωθεί στην ψυχαναλυτική κλινική. Τα θέματα που θα διερευνηθούν είναι:

  • Ψυχοπαθολογία: Μεταξύ ψυχιατρικής και ψυχανάλυσης
  • Πραγματικό – Συμβολικό – Φαντασιακό: Η σύνταξη της υποκειμενικότητας
  • Μηχανισμοί άμυνας του Εγώ
  • Άγχος και σύμπτωμα
  • Πλάνη και σαγήνη του συμπτώματος: Νευρώσεις
  • Φυγή σε μία κατασκευασμένη νέο-πραγματικότητα: Ψύχωση
  • Το αντίστροφο της νεύρωσης: Διαστροφή
  • Νέες παθολογίες: Το ακατόρθωτο σύμπτωμα
  • Οριακή παθολογία: Η σχεδόν τα πάντα χωρούσα εννοιολόγηση οριακών ψυχικών διευθετήσεων
  • Ψυχοσωματική παθολογία: Το χαλίκι στο όστρακο που δεν μετατρέπεται σε μαργαριτάρι, αλλά σε σωματική παθολογία

Με την ολοκλήρωση αυτού του διαβήματος, οι ενδιαφερόμενοι θα είναι κατ’ αρχήν εξοπλισμένοι με ένα κλινικό βλέμμα και ένα εννοιολογικό σύστημα που επιτρέπει την αναγνώριση και κατανόηση εκδηλώσεων, μηχανισμών και δομών της ψυχοπαθολογίας: Το Κάτι, το Τι και το Πώς που αναδύεται στη συνάντηση σημαίνουσας και μη-σημαίνουσας ψυχικής διεργασίας, συντάσσει ή/και αποδιαρθρώνει τον κόσμο και τον λόγο του υποκειμένου.

Για όσες/ους δεν παρακολούθησαν την Εισαγωγή, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενη/ο, θα γίνει ανακεφαλαίωση σε ειδική συνάντηση: Σάββατο 2/11, 10:00-14:00Στην λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, με προϋπόθεση την τακτική παρακολούθηση (όριο δικαιολογημένων απουσιών 2 μαθήματα).

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος. Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.